Samen in actie voor duurzame energie

WUP VOOR DE THIJ, OLDENZAAL

Nederland wordt uiteindelijk aardgasvrij en stapt over op een duurzame warmtevoorziening. In 2050 verwarmen we ons huis niet meer met aardgas en koken we niet meer op aardgas. In 30 jaar moeten ruim 1.500 woningen per dag van het aardgas af. Het is een enorme klus om dit doel voor 2050 te halen, daarom starten we nu per wijk in Nederland. 

De Thij in Oldenzaal is één van de eerste wijken in Noordoost Twente (NOT) waarvoor een wijkuitvoeringsplan (WUP) gemaakt wordt. 
Inwoners, ondernemers, gemeente en andere partners gaan samen aan de slag om een plan te ontwikkelen dat past bij De Thij.
Op deze pagina vind je alle informatie over de ontwikkelingen in De Thij.


Alternatieven voor aardgas

Per wijk zijn de beste alternatieve technieken onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de kosten beheersbaar blijven en voor iedereen betaalbaar zijn.

Mogelijke alternatieven voor aardgas in De Thij zijn bijvoorbeeld:

 • een regionaal warmtenet
 • een (hybride) warmtepomp
 • groengas of waterstof

Bij een warmtenet gaan meerdere woningen over op hetzelfde centrale systeem met warmteleidingen die naar de woningen gaan. Een volledig elektrische warmtepomp (lucht of grond) kan een oplossing zijn als een woning voldoende geïsoleerd is (label A/B). Een hybride warmtepomp (combinatie met een duurzaam gas) is een optie voor een woning die minder goed geïsoleerd zijn, zoals in De Thij. Waterstofgas zal op korte termijn nog niet op grote schaal inzetbaar zijn en het is de vraag of dat wel voor woningen gaat gebeuren. 

Belangrijk is dat bij alle alternatieven isoleren altijd een goed begin is om energie te besparen. Welk alternatief geschikt is is afhankelijk van meerdere factoren en wordt in samenspraak met inwoners onderzocht. Als inwoner hoef je nu niet direct actie te ondernemen. Dat is de volgende stap. Nu willen we je graag informeren over wat er de komende jaren op ons af komt. 


ENQUETE

De gemeenteraad heeft de 'Warmtevisie Noordoost-Twente', een visie op het aardgasvrij maken van wijken, aangenomen. En sindsdien is de gemeente Oldenzaal gestart met activiteiten om tot een wijkuitvoeringsplan (WUP) voor de Thij te komen.
De eerste stap in het proces is het betrekken van de inwoners door middel van een enquête. Deze enquê te is nu afgerond. 


PLANNING

Om aardgasvrij te worden moeten er nog veel stappen gezet worden. Hieronder zie je wat ons het aankomend half jaar te doen staat:

 • November 2020: eerste digitale bewonersavond
 • December 2020: enquête in de wijk
 • Begin - medio 2021: werksessies met bewonersklankbordgroepen
 • Begin - medio 2021: schrijven het wijkuitvoeringsplan
 • Eind 2021: het concept wijkuitvoeringsplan ligt te inzage voor reacties
 • tweede (digitale) bewonersavond.
 • Eind 2021 - Begin 2022: gemeentelijk en bestuurlijk proces

Projectteam 

We werken met een team specialisten samen om De Thij aardgasvrij te maken. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we graag samen met inwoners.

 • Rogier Scholten, projectleider duurzaamheid (gemeente)  r.scholten@oldenzaal.nl
 • Ivo Krake, communicatieadviseur duurzaamheid (gemeente)
 • Gemeente medewerkers van verschillende disciplines
 • Alette Beerling, projectleider (Adviesbureau Tauw)
 • Lucia Zwart, vervangend projectleider (Adviesbureau Tauw)
 • Martijn Wubbolts, participatie begeleider (Natuur Milieu Overijssel)

Bewonersadviesgroep 

De gemeente gaat naast de informatieavonden ook in gesprek met bewoners over het wijkuitvoeringsplan voor De Thij. Voor de bewonersadviesgroep zoeken we inwoners die willen meedenken en -praten. Wil jij je aanmelden voor de bewoners bewonersadviesgroep voor de wijk De Thij?
Dat kan door een e-mail te sturen naar info@energievannoordoosttwente.nl.


Zelf aan de slag?

Ook jouw wijk wordt in de toekomst aardgasvrij, net als alle andere wijken in Nederland. Wat kun jij doen om je daarop voor te bereiden?
Je kunt zelf al veel doen. Energie besparen is altijd stap één: wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken! En welke maatregelen passen verder bij jouw huis? In het stappenplan van het Energieloket kun je zien wat je nog meer kunt doen.


Er zijn mooie voorbeelden van inwoners die al een stap richting duurzaam wonen hebben gezet, aanpakkers, zoals wij ze noemen! 
Je kunt de video’s van deze aanpakkers op onze website bekijken. 


INFORMATIEAVOND

Op 25 november 2020 is er een eerste digitale informatieavond geweest. De uitzending hiervan is terug te kijken. 


Veelgestelde vragen 

Tijdens de eerste informatieavond voor inwoners van De Thij zijn er al veel vragen gesteld. Bekijk de veelgestelde vragen

Downloads

Meer informatie

Mis je nog informatie of heb je nog vragen? Laat het ons weten via info@energievannoordoosttwente.nl