Samen in actie voor duurzame energie

Wijkuitvoeringsplan


Nederland wordt aardgasvrij en stapt over naar duurzame energie. Dat gebeurt wijk voor wijk met wijkuitvoeringsplannen. Woon je in Dinkelland, Losser, Oldenzaal of Tubbergen?  


Wijkuitvoeringsplannen (WUP)

Woon jij in één van deze wijken? Klik dan meteen door voor informatie over jouw WUP:
 

Dinkelland

-          Gemeente Dinkelland: Tilligte 
-          Gemeente Dinkelland: Weerselo 

Losser

-          Gemeente Losser: Beuningen
-          Gemeente Losser: Losser-West

Oldenzaal

-          Gemeente Oldenzaal: De Thij

Tubbergen

-          Gemeente Tubbergen: Manderveen
-          Gemeente Tubbergen: Harbrinkhoek-Mariaparochie

 

Warmtevisie: hoe stappen we over?

In Noordoost Twente (NOT) hebben de gemeenten besloten samen te werken aan de WUP’s. In de gezamenlijke warmtevisie staat hoe de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen overstappen naar duurzame energie. Belangrijk uitgangspunt is om samen met inwoners, ondernemers en andere partners een plan te bedenken dat past bij de wijk waar het over gaat.

 

De warmtevisie komt als volgt tot stand:

-          De concept-warmtevisie is in december 2019 vastgesteld door de vier colleges en ter inzage gelegd. Daarop zijn enkele reacties gekomen.

-          Op basis daarvan is een aangepaste warmtevisie gemaakt. Hierover besluiten de vier gemeenteraden in september 2020.

-          Vanaf september 2020 gaan de gemeenten in de 7 wijken aan de slag en zullen ze vragen wie mee wil denken over het aardgasvrij maken van de wijk.

Geen aardgas, wat dan wel?

Alle wijken in Nederland gaan dus van het aardgas af. Omdat elke wijk en elke woning anders is, zullen de oplossingen per wijk verschillen. Gemeenten en bewoners gaan samen, per wijk, op zoek naar de beste oplossingen.

Sommige alternatieven, zoals warmtenetten, zijn collectieve oplossingen. Dat betekent dat je niet in je eentje kan beslissen om op zo'n systeem aangesloten te worden. Het gaat in zo’n geval altijd om meerdere woningen en vaak hele buurten. Gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, buurtinitiatieven en andere partijen zullen dit soort projecten samen met bewoners moeten oppakken.

Andere oplossingen, zoals je woning all-electric maken, zijn individuele oplossingen. Denk goed na voordat je zelf aan de slag gaat. Informeer bijvoorbeeld eerst even of de gemeente in jouw wijk binnenkort een WUP gaat maken.