Samen in actie voor duurzame energie

VEELGESTELDE VRAGEN

Tijdens onze bewonersavond(en) zijn er veel vragen binnengekomen. Grote kans dat u het antwoord op uw vraag vindt in deze uitgebreide lijst met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bewonersvragen

 • Mijn CV-ketel is binnenkort aan vervanging toe, wat moet ik nu doen?

  U hoeft nu niet direct over te stappen op een warmtepomp of een ander duurzaam alternatief, dit is niet verplicht. Uiteindelijk gaat dat wel gebeuren, ook in uw wijk. Het belangrijk om u hier op voor te bereiden en goed te laten informeren. Op ons energieloket vindt u tips, informatie en kunt u een (gratis) adviesgesprek aanvragen. 

 • Maakt een warmtepomp niet heel veel geluid?

  Vanaf begin 2021 zijn er nieuwe aangescherpte normen op het gebied van geluidsoverlast van warmtepompen, deze worden meegenomen in het nieuwe bouwbesluit. Warmtepompen moeten dus voldoen aan strenge geluidsnormen. Hiermee wordt voorkomen dat deze veel geluidsoverlast veroorzaken.

 • Waarom wordt er niet ingezet op energiebesparing?

  Dat doen wij ook. Op de website van het energieloket vind je voorbeelden wat je zelf al kunt doen. Echter, alleen het besparen op energie is niet voldoende. De overstap op duurzame energie en het gebruik van aardgas stapsgewijs stoppen zijn ook nodig om de Co2-uitstoot voldoende te doen dalen en opwarming van de aarde tegen te gaan.

 • Kan ons elektriciteitsnet de toename aan (groene) stroom wel aan?

  Zowel bij het Klimaatakkoord als de Regionale Energiestrategie (RES) Twente zijn de netbeheerders betrokken. Bij het opstellen van dit wijkuitvoeringsplan (WUP) zijn netbeheerders Coteq en Enexis ook aangesloten. Samen met hen wordt naar dit vraagstuk gekeken, zodat wordt voorkomen dat er problemen op het elektriciteitsnet ontstaan en deze waar nodig tijdig wordt aangepast.

 • Gaat dit niet te snel, waarom zo snel?

  Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om in 2050 geen Co2 meer uit te stoten. Eén van de manieren om dit te bereiken is om te zorgen voor een duurzamere manier om onze woningen te verwarmen. Daarom heeft het Rijk de gemeenten de opdracht gegeven om wijkuitvoeringsplannen op te stellen en dit te gaan realiseren. Het opstellen van een wijkuitvoeringsplan(WUP) gebeurt samen met de inwoners, netbeheerders en organisaties. In dit plan wordt een route gemaakt hoe er stap voor stap verduurzaamd kan worden. Dit is niet vandaag op morgen het geval, maar eerder een proces van jaren.


  De uiteindelijke datum dat de gehele wijk van het aardgas af gaat wordt gezamenlijk besloten. De focus ligt in het begin voornamelijk op het besparen van energie en aardgas, later worden de woningen pas aardgasvrij door bijvoorbeeld een warmtenet of warmtepomp. Het betekent dus niet dat we nu al allemaal massaal van het aardgas af gaan. Dit gebeurt juist stapsgewijs en we beginnen op de plekken die daar het met meest geschikt voor zijn.

 • Waarom stappen ze in Duitsland juist over op aardgas?

  In sommige andere landen (waaronder Duitsland) wordt nu nog veel gestookt op steenkool, bruinkool en  stookolie. Dat is nog vervuilender dan aardgas. Sommige gebruikers stappen nu als tussenstap eerst over op aardgas. Daarna volgt dan een tweede stap naar duurzame alternatieven. In Nederland zijn wij al een stap verder en gebruiken we veelal al aardgas. Maar helaas is aardgas niet schoner dan je huis verwarmen met een warmtepomp of een warmtenet met een duurzame bron als geothermie of restwarmte. Daarom bereiden wij ons nu voor op de stap om van het aardgas af te gaan.

 • Is het verplicht om aan de energietransitie mee te doen?

  Op dit moment is nog niks verplicht en is meedoen vrijwillig. Het is wel belangrijk dat iedereen bijdraagt aan de transitie, want alleen samen kunnen we de problemen oplossen. Om dit te bereiken zijn er zowel landelijk als gemeentelijk doelen gesteld. Wel wordt er op landelijk niveau nu onderzocht of er mogelijkheden zijn om  bewoners toch te verplichten als bepaalde doelstellingen niet behaald lijken te gaan worden.

   

  Door nu al plannen te maken, willen we inwoners goed informeren over te maken keuzes. Daarbij is het mogelijk om mee te denken, zodat rekening wordt gehouden met de lokale situatie en zorgen en prioriteiten van bewoners.

 • Waarom gaan we niet over op groengas of waterstof?

  Duurzame gassen zoals groene waterstof of groengas zijn nu niet voldoende aanwezig om veel woningen mee te verduurzamen. Ook in de toekomst is het de vraag of deze gassen voldoende geproduceerd kunnen worden voor al onze woningen en bedrijven. Bovendien is de productie van deze duurzame gassen relatief duur, wat betekent dat men vaak meer zou moeten gaan betalen dan voor. een ander duurzaam alternatief.

  Voor veel woningen zijn er geschikte andere alternatieven. Als die er niet zijn, duurzaam gas voor uw woning wel een optie worden. Het is dan belangrijk om uw woning eerst  zo goed mogelijk te isoleren. Door de vraag naar (duurzaam)gas zoveel mogelijk te beperken, houdt u uw energierekening laag en kan het aanbod zo eerlijk mogelijk worden verdeeld.

 • Waar kan ik terecht voor advies over het verduurzamen van mijn woning?

  Dat kan bij ons energieloket

 • Hoe blijf ik op de hoogte?

  Wij proberen alle inwoners tijdig te informeren van alle vervolgstappen die we gaan nemen. Op de webpagina https://www.energievannoordoosttwente.nl/wup/weerselo/ vindt u alle laatste informatie.

  In de tussentijd zijn we met experts aan het werk in werkgroepen en wordt  de klankbordgroep van bewoners geraadpleegd. Wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar info@energievannoordoosttwente.nl.  

 • Zijn er subsidies en financieringsmogelijkheden?

  Op de website van het rijk en de gemeente Dinkelland staat de actuele informatie over subsidies. Op de website van ons Energieloket  kunt u ook een subsidiecheck doen.

 • Is er al bekend wat dit mij gaat kosten?

  In het uiteindelijke wijkuitvoeringsplan worden wel enkele voorbeelden uitgerekend, maar de werkelijke kosten zullen voor elke woningeigenaar verschillend zijn en afhankelijk van de geboden alternatieven en uw eigen keuzes. Op dit moment kunnen we daar geen algemene indicatie voor geven.
   

  Wat u al wel kunt doen ter voorbereiding is een adviesgesprek aanvragen over de kosten op de website van ons Energieloket 

 • Wanneer moet Weerselo gasvrij zijn ? En wat moet er zoal gebeuren?

  In het wijkuitvoeringsplan is de eerste streefdatum 2030. Dit betekent dat er in dat plan doelen worden gesteld om een groot deel van de woningen en andere gebouwen in Weerselo te verduurzamen. Dit betekent niet dat heel Weerselo dan al van het aardgas af hoeft te zijn. Het gaat in veel gevallen ook om het beter isoleren van woningen en het terugdringen van het gebruik van (aard)gas. Uiteindelijk moet in ieder geval in 2050 alle woningen en andere gebouwen in Weerselo op een andere manier worden verwarmd dan met aardgas.

 • Ik heb zonnepanelen, en nog ruimte op het dak voor meer panelen. Is elektrische verwarming voor mij dan een optie?

  Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Er is bijvoorbeeld ook matige tot goede isolatie nodig. Dit houdt in dat in ieder geval de vloer, het dak en de muren goed geïsoleerd zijn. Daarnaast is het aan te raden om ramen te vervangen voor ten minste dubbel glas, maar bij voorkeur HR++ glas of zelf Triple HR-glas. Als dit het geval is kun je vaak overstappen op elektrische verwarming. Houdt er wel rekening mee dat daarvoor de radiatoren vervangen moeten worden of vloerverwarming moet worden aangebracht. Op de website van ons energieloket vindt u tips hiervoor en kunt u (gratis) advies aanvragen.

 • Veronderstel dat ik in pakweg 2049 nog niets gedaan heb, zit ik dan in 2050 zonder energie ? Met andere woorden: gaat in dat geval de gaskraan dicht?

  Niemand hoeft bang te zijn om in 2050 in de kou te zitten. Ieder huishouden heeft recht op een aangenaam verwarmd huis. Ook in de toekomst zal dit het uitgangspunt blijven. Alleen in 2050 doet niemand dat meer met aardgas.

   Er is nu geen verplichting om over te stappen, maar gemeenten zullen wel extra maatregelen nemen om bewoners te stimuleren hun woning te verduurzamen. Er wordt nu op landelijk niveau wel onderzocht of die verplichting in de toekomst mogelijk wordt.  

 • Als iedereen de warmte uit de aarde gaat halen met een warmtepomp. Krijg je dan niet dezelfde situatie als in Groningen. We halen veel uit de grond, pompen wel water terug, maar krijg je dan geen aardbevingen, doordat je de aarde verstoort.

  Bij warmtepompen die gebruik maken van bodemwarmte zijn relatief ondiepe boringen nodig. De gevolgen voor de ondergrond zullen dan ook niet groot zijn.

   Als er dieper geboord wordt moet daar wel rekening mee worden gehouden. Daarom wordt bij het kiezen van een geschikte techniek voor een gebied onder andere onderzocht wat de structuur van de ondergrond is.

 • Wordt er ook nagedacht over aardwarmte?

  Hier wordt onderzoek naar gedaan. Dit wordt ook wel diepe of ultradiepe geothermie genoemd. Om gebruik te maken van deze techniek wordt dan bijvoorbeeld een warmtenet aangelegd. Deze techniek is echter erg duur. Dit maakt deze techniek met name geschikt op plaatsen waar sprake is van dichte bebouwing. Dus bijvoorbeeld in stedelijke gebieden


STAAT JOUW VRAAG ER NIET TUSSEN?

Bekijk dan het algemene overzicht met meer veelgestelde vragen of neem contact met ons op.