Samen in actie voor duurzame energie

VEELGESTELDE VRAGEN

Tijdens onze bewonersavond(en) zijn er veel vragen binnengekomen. Grote kans dat u het antwoord op uw vraag vindt in deze uitgebreide lijst met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Bewonersvragen

 • Mijn CV-ketel is binnenkort aan vervanging toe, wat moet ik nu doen?

  U hoeft nu niet direct over te stappen op een warmtepomp of een ander duurzaam alternatief, dit is niet verplicht. Uiteindelijk gaat dat wel gebeuren, ook in uw wijk. Het belangrijk om u hier op voor te bereiden en goed te laten informeren. Op ons energieloket vindt u tips, informatie en kunt u een (gratis) adviesgesprek aanvragen. 

 • Maakt een warmtepomp niet heel veel geluid?

  Vanaf begin 2021 zijn er nieuwe aangescherpte normen op het gebied van geluidsoverlast van warmtepompen, deze worden meegenomen in het nieuwe bouwbesluit. Warmtepompen moeten dus voldoen aan strenge geluidsnormen. Hiermee wordt voorkomen dat deze veel geluidsoverlast veroorzaken.

 • Waarom wordt er niet ingezet op energiebesparing?

  Dat doen wij ook. Op de website van het energieloket vind je voorbeelden wat je zelf al kunt doen. Echter, alleen het besparen op energie is niet voldoende. De overstap op duurzame energie en het gebruik van aardgas stapsgewijs stoppen zijn ook nodig om de Co2-uitstoot voldoende te doen dalen en opwarming van de aarde tegen te gaan.

 • Kan ons elektriciteitsnet de toename aan (groene) stroom wel aan?

  Zowel bij het Klimaatakkoord als de Regionale Energiestrategie (RES) Twente zijn de netbeheerders betrokken. Bij het opstellen van dit wijkuitvoeringsplan (WUP) zijn netbeheerders Coteq en Enexis ook aangesloten. Samen met hen wordt naar dit vraagstuk gekeken, zodat wordt voorkomen dat er problemen op het elektriciteitsnet ontstaan en deze waar nodig tijdig wordt aangepast.

 • Gaat dit niet te snel, waarom zo snel?

  Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om in 2050 geen Co2 meer uit te stoten. Eén van de manieren om dit te bereiken is om te zorgen voor een duurzamere manier om onze woningen te verwarmen. Daarom heeft het Rijk de gemeenten de opdracht gegeven om wijkuitvoeringsplannen op te stellen en dit te gaan realiseren. Het opstellen van een wijkuitvoeringsplan(WUP) gebeurt samen met de inwoners, netbeheerders en organisaties. In dit plan wordt een route gemaakt hoe er stap voor stap verduurzaamd kan worden. Dit is niet vandaag op morgen het geval, maar eerder een proces van jaren.


  De uiteindelijke datum dat de gehele wijk van het aardgas af gaat wordt gezamenlijk besloten. De focus ligt in het begin voornamelijk op het besparen van energie en aardgas, later worden de woningen pas aardgasvrij door bijvoorbeeld een warmtenet of warmtepomp. Het betekent dus niet dat we nu al allemaal massaal van het aardgas af gaan. Dit gebeurt juist stapsgewijs en we beginnen op de plekken die daar het met meest geschikt voor zijn.

 • Waarom stappen ze in Duitsland juist over op aardgas?

  In sommige andere landen (waaronder Duitsland) wordt nu nog veel gestookt op steenkool, bruinkool en  stookolie. Dat is nog vervuilender dan aardgas. Sommige gebruikers stappen nu als tussenstap eerst over op aardgas. Daarna volgt dan een tweede stap naar duurzame alternatieven. In Nederland zijn wij al een stap verder en gebruiken we veelal al aardgas. Maar helaas is aardgas niet schoner dan je huis verwarmen met een warmtepomp of een warmtenet met een duurzame bron als geothermie of restwarmte. Daarom bereiden wij ons nu voor op de stap om van het aardgas af te gaan.

 • Is het verplicht om aan de energietransitie mee te doen?

  Op dit moment is nog niks verplicht en is meedoen vrijwillig. Het is wel belangrijk dat iedereen bijdraagt aan de transitie, want alleen samen kunnen we de problemen oplossen. Om dit te bereiken zijn er zowel landelijk als gemeentelijk doelen gesteld. Wel wordt er op landelijk niveau nu onderzocht of er mogelijkheden zijn om  bewoners toch te verplichten als bepaalde doelstellingen niet behaald lijken te gaan worden.

   

  Door nu al plannen te maken, willen we inwoners goed informeren over te maken keuzes. Daarbij is het mogelijk om mee te denken, zodat rekening wordt gehouden met de lokale situatie en zorgen en prioriteiten van bewoners.

 • Waarom gaan we niet over op groengas of waterstof?

  Duurzame gassen zoals groene waterstof of groengas zijn nu niet voldoende aanwezig om veel woningen mee te verduurzamen. Ook in de toekomst is het de vraag of deze gassen voldoende geproduceerd kunnen worden voor al onze woningen en bedrijven. Bovendien is de productie van deze duurzame gassen relatief duur, wat betekent dat men vaak meer zou moeten gaan betalen dan voor. een ander duurzaam alternatief.

  Voor veel woningen zijn er geschikte andere alternatieven. Als die er niet zijn, duurzaam gas voor uw woning wel een optie worden. Het is dan belangrijk om uw woning eerst  zo goed mogelijk te isoleren. Door de vraag naar (duurzaam)gas zoveel mogelijk te beperken, houdt u uw energierekening laag en kan het aanbod zo eerlijk mogelijk worden verdeeld.

 • Waar kan ik terecht voor advies over het verduurzamen van mijn woning?

  Dat kan bij ons energieloket

 • Hoe blijf ik op de hoogte?

  Wij proberen alle inwoners tijdig te informeren van alle vervolgstappen die we gaan nemen. Op de webpagina https://www.energievannoordoosttwente.nl/wup/tilligte/ vindt u alle laatste informatie.

  In de tussentijd zijn we met experts aan het werk in werkgroepen en wordt  de klankbordgroep van bewoners geraadpleegd. Wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar info@energievannoordoosttwente.nl.  

 • Zijn er subisdies en financieringsmogelijkheden?

  Op de website van het rijk en de gemeente Dinkelland staat de actuele informatie over subsidies. Op de website van ons Energieloket  kunt u ook een subsidiecheck doen.

 • Is er al bekend wat dit mij gaat kosten?

  In het uiteindelijke wijkuitvoeringsplan worden wel enkele voorbeelden uitgerekend, maar de werkelijke kosten zullen voor elke woningeigenaar verschillend zijn en afhankelijk van de geboden alternatieven en uw eigen keuzes. Op dit moment kunnen we daar geen algemene indicatie voor geven.
   

  Wat u al wel kunt doen ter voorbereiding is een adviesgesprek aanvragen over de kosten op de website van ons Energieloket 

 • We beginnen met kleine stapjes. Welke mogelijkheden zijn er?

  E zijn een aantal maatregelen die altijd verstandig zijn om te doen. Denk bijvoorbeeld aan elektrisch koken en het goed isoleren van woningen. Een goed geïsoleerde, luchtdichte woning is comfortabeler en heeft minder verwarming nodig. Daardoor is de energierekening lager en hoeft er ook minder energie geproduceerd te worden.

  Om te bepalen welke stappen voor jou geschikt zijn kun je het best contact opnemen met een wooncoach of een online-check doen via ons energieloket.

 • Hoe is het in één Europa toch mogelijk dat Duitsland kolen wil vervangen door gas met subsidies en Nederland van het gas af wil.

  In Duitsland wordt een kwart van de huizen nog verwarmd met een oliegestookte verwarming. Het grootste deel van deze ketels is ouder dan 20 jaar. Deze ketels zijn erg vervuilend. Duitsland heeft dus voor 2030 een hoge doelstelling. Om deze te behalen moeten er nu dus al maatregelen genomen worden. De overstap op aardgas kan snel winst opleveren. Wel is belangrijk om te benadrukken dat dit een tussenstap is. Ook Duitsland wil in 2050 geen gebruik meer maken van aardgas. Huishoudens die daar nu de overstap maken naar een gasgestookte HR-ketel, zullen de komende 30-jaar, dus waarschijnlijk twee keer een overstap moeten maken.

  Een extra verschil is dat we in Nederland jarenlang ons aardgasveld uit Groningen haalden. Hiermee hadden we een efficiënt systeem en een lokale bron. De problemen die hierdoor in Groningen zijn ontstaan zullen bij de meesten wel bekend zijn. In 2022 stoppen we daarom definitief met het winnen van aardgas en moeten we dit vanuit het buitenland inkopen. Hierdoor stijgt waarschijnlijk de prijs van het aardgas, wordt de CO2-uitstoot hoger en zijn we meer afhankelijk van andere landen, wat ook politieke gevolgen kan hebben. Dit zijn extra redenen om over te stappen op een nieuw duurzaam systeem, waarbij we minder afhankelijk zijn van andere landen.

 • Waarom worden er in Nederland geen kerncentrales gebouwd? Dan zijn de problemen met de CO2-uitstoot in één keer opgelost

  Kernenergie is geen oplossing voor de korte termijn. Op dit moment zijn er geen bedrijven die hierin willen investeren en de bouw van een centrale duurt ongeveer 20 jaar. Er wordt nu met name gekeken naar oplossingen voor 2030, waar we invloed op hebben én binnen de mogelijkheden van de regio liggen.

  Bij kernenergie komt bovendien de Tweede Kamer in beeld. Die moet dan besluiten om kernenergie wel of niet mogelijk te maken, bijvoorbeeld met wetgeving, financiering van onderzoek of subsidies.

 • Waarom nu aardgasvrij in een paar wijken i.p.v. alle wijken massaal isoleren?

  Isoleren is een erg belangrijke stap, maar met alleen isoleren gaan we het niet redden. In Nederland is het de afgelopen jaren gelukt om circa 200 woningen van het aardgas af te krijgen, terwijl er 8.000.000 woningen zijn. Door op wijk/buurt en dorpsniveau te beginnen kunnen de ervaring hieruit later ook op andere plekken worden toegepast. Door kleinschalig te beginnen, kan er op termijn opgeschaald worden en zal er een versnelling plaatsvinden.

   Het voordeel op de plekken waar nu wordt begonnen is dat er meer mogelijkheden zijn voor ondersteuning, onder andere vanuit de gemeente. Daarnaast zijn er een aantal aantrekkelijke subsidies. Je kunt zelf ook controleren of je hier gebruik van kunt maken via de website van ons energieloket.

 • Aardgasvrij maken moet geen doel op zich zijn

  De reden om aan de slag te gaan met de warmtetransitie is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit is het uitgangspunt bij de overgang naar aardgasvrij wonen

 • Is biogas een optie?

  Groengas is gas uit biologische bronnen, zoals mest, gft en agrarische reststromen, dat opgewerkt wordt tot aardgaskwaliteit. Het heeft dezelfde samenstelling als aardgas en wordt via het bestaande gasnet getransporteerd en geleverd aan gebouwen en industrie. Voor de gebruiker is het gelijk aan aardgas; daardoor zijn er geen aanpassingen nodig in haar of zijn gastoestellen.

  Helaas is groengas maar beperkt beschikbaar. Een massale overschakeling is dus niet mogelijk. In Noordoost Twente wordt deze optie wel onderzocht, eventueel in combinatie met hybride warmtepompen.

  Naast groengas zijn ook biogas en waterstof duurzame gassen. Waterstof is nu nog beperkt beschikbaar en vergt aanpassing of vervanging van bestaande gastoestellen. Biogas heeft een andere samenstelling dan aardgas en wordt in speciale installaties toegepast.


STAAT JOUW VRAAG ER NIET TUSSEN?

Bekijk dan het algemene overzicht met meer veelgestelde vragen of neem contact met ons op.