Samen in actie voor duurzame energie

Veelgestelde vragen - De Thij

Tijdens onze bewonersavond(en) zijn er veel vragen binnengekomen. Grote kans dat u het antwoord op uw vraag vindt in deze uitgebreide lijst met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Bewonersvragen

 • Waarom zijn de aardgasaansluitingen pas geleden vernieuwd?

  De vervanging van de aardgasaansluitingen is begin 2019 afgesproken met netbeheerder Coteq vanwege veiligheidsredenen. Wanneer deze niet vervangen zouden worden, kunnen er lekkages ontstaan. 

  Aangezien we in de beginfase zitten en het jaren duurt voordat de gehele wijk van het aardgas af kan was het ontoelaatbaar om de oudere gasaansluitingen te laten zitten. U kunt de vervangen beschouwen als uw laatste nieuwe gasaansluiting bij deze woning.

 • Mijn CV-ketel is binnenkort aan vervanging toe, wat moet ik nu doen?

  Uw CV-keter moet worden vervangen, maar er wordt een wijkuitvoeringsplan opgesteld in je wijk. U hoeft nu niet direct over te stappen op een warmtepomp of een ander duurzaam alternatief, dit is niet verplicht. Echter gaat uw wijk uiteindelijk wel van het aardgas af, daarom is het belangrijk om u hier op voor te bereiden en goed te laten informeren.
  Maak hiervoor een afspraak met één van onze wooncoaches voor gratis en onafhankelijk advies op 088-18 50 130 of info@duurzaamtt.nl

 • Maakt een warmtepomp niet heel veel geluid?

  Stel dat er in het wijkuitvoeringsplan (WUP) blijkt dat uw wijk het meest geschikt is voor een warmtepomp dan valt dit mee, het geluid blijft namelijk binnen de geldende geluidsnormen.
  Vanaf begin 2021 zijn de nieuwe aangescherpte normen op het gebied van geluidsoverlast van warmtepompen, deze worden meegenomen in het nieuwe bouwbesluit.

 • Waarom wordt er niet ingezet op energiebesparing?

  Het inzetten op energie besparen is zeker nuttig, dit gaat niet alleen voor thuis op maar ook voor bijvoorbeeld de industrie of mobiliteit. Dit is de eerste stap, echter met alleen het besparen op energie worden de klimaatdoelen niet behaald. De overstap op groene energie en het uitfaseren van aardgas zijn ook nodig om de Co2-uitstoot voldoende te doen dalen en opwarming van de aarde tegen te gaan.

 • Kan ons elekticiteitsnet de toename aan (groene) stroom wel aan?

  Zowel bij het Klimaatakkoord als de Regionale Energiestrategie (RES) Twente zijn de netbeheerders betrokken. Ze leveren input over hoe en waar energie dient te worden opgewekt en in een later stadium ook opgeslagen moet worden. 

  Bij het opstellen van deze wijkuitvoeringsplan (WUP) De Thij is netbeheerder Coteq aangehaakt. In een wijkuitvoeringsplan wordt er een techniekkeuze gemaakt voor het verwarmen van een wijk, dit gaat dus niet over het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Het wijk-uitvoeringsplan heeft mogelijk impact op het elektriciteitsnet.

  Stel dat er wordt gekozen voor een warmtepomp in elke woning, dan betekent dit dat het net flink uitgebreid moet worden, wanneer er wordt gekozen wordt voor een warmtenet is dit minder het geval.

  De uitkomsten zijn dus direct relevant voor een netbeheerder en kan hier haar plannen op aanpassen. Feit blijft dat ons elektriciteitsnet zich ook zal moeten blijven ontwikkelen om de toenemende vraag aan te kunnen. 

 • Gaat dit niet te snel, waarom zo snel?

  Het Rijk heeft internationale afspraken gemaakt om in 2050 geen Co2 meer uit te stoten. Eén van de manieren om dit te bereiken is om te zorgen voor een duurzamere manier om onze woningen te verwarmen.
  Daarom heeft het Rijk de gemeenten de opdracht gegeven om wijkuitvoeringsplannen op te stellen en dit te gaan realiseren.
  Het opstellen van een wijkuitvoeringsplan(WUP) gebeurd samen met de inwoners, netbeheerders en organisaties. 
  In dit plan worden handvatten geboden aan de bewoners van de wijk hoe er stap voor stap verduurzaamd kan worden. Dit is niet vandaag op morgen het geval, maar eerder een proces van jaren.
  De uiteindelijke datum dat de gehele wijk van het aardgas af gaat wordt gezamenlijk besloten. De focus ligt in het begin voornamelijk op het besparen van energie en aardgas, later worden de woningen pas aardgasvrij door bijvoorbeeld een warmtenet of warmtepomp.

 • Waarom zegt Lubach dat dit niet nodig is en stappen ze in Duitsland juist over op aardgas?

  De woningvoorraad verduurzamen en dus ook van het aardgas afgaan is een opdracht die we van het Rijk hebben gekregen n.a.v. het wereldwijde Parijs akkoord van 2015.
  Aardgas is een fossiele brandstof en stoot bij het verbranden Co2 uit. Het klopt echter dat aardgas in verhouding met bijvoorbeeld steenkool, bruinkool, stookolie veel schoner is. Daarom stappen sommige gebruikers (bijvoorbeeld in Duitsland) eerst over op aardgas. U kunt dit zien als tussenstap. In Nederland gebruiken we veelal al aardgas en kunnen we ons vast voorbereiden op het nemen van de volgende stap. Uiteindelijk stappen zij dus twee keer over op een alternatief.

  Aardgas is helaas niet schoner dan je huis verwarmen met bijvoorbeeld een warmtenet met warmte uit een duurzame bron zoals geothermie, of restwarmte. Ook nu al is een huis verwarmen met een warmtepomp een schoner alternatief dan een huis verwarmen met aardgas.
  Natuurlijk moet voor 2050 ook de stroomvoorziening (bron) verduurzaamd worden, maar dit is een ander traject wat hier los van staat van onze woningen.

 • Is het verplicht om aan de energietransitie mee te doen?

  Op dit moment is meedoen nog vrijwillig. Het Rijk heeft echter het jaartal 2050 als doelstelling opgenomen in de Klimaatwet.
  De verdere uitwerking hiervan moet nog plaatsvinden. In toekomstige wetgeving (Warmtewet 2.0 en de nieuwe Omgevingswet) komen er naar alle waarschijnlijkheid juridische middelen om gebouweigenaren (wonend of verhurend) te dwingen om over te stappen naar een duurzaam alternatief.

  Dit willen we ons natuurlijk niet laten overkomen, daarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met het opstellen van een wijkuitvoeringsplan en de bewoners te betrekken bij de planvorming.
  Nu is het nog vrijwillig en kunnen we zelf bepalen wat goed is voor De Thij, uiteindelijk zal het Rijk ons verplichten om de doelstellingen te kunnen halen. 

 • Waarom gaan we niet over op groengas of waterstof?

  Duurzame gassen zoals groene waterstof of groengas zijn nu niet voldoende aanwezig om veel woningen mee te verduurzamen. Ook in de toekomst is zeer waarschijnlijk de productie van deze gassen tekortschiet om op grote schaal gebruik van te kunnen maken voor al onze woningen.  Daarnaast is de productie van deze duurzame gassen relatief duur, wat betkent dat men meer zou moeten gaan betalen t.o.v. een ander duurzaam alternatief.

  Het Rijk heeft daarom gezegd dat duurzame gassen zoals groene waterstof en groengas ingezet dienen te worden in sectoren waar geen alternatief aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn de productie-industrie waar een hoge temperatuur nodig is of de transportsector. 

 • Waar kan ik terecht voor advies over het verduurzamen van mijn woning?

  In de gemeente Oldenzaal kunt u terecht bij één van onze wooncoaches die bij u thuis komt om op maat een gepast en gratis advies te geven. Maak een afspraak bij tel. 088-18 50 130 of info@duurzaamtt.nl. Wilt u liever online een scan doen? Dat kan bij https://dichtbijduurzaam.nl/#/

 • Ik wil graag energie uit zonnepanelen, maar ik heb geen geschikt dak (schaduw). Wat moet ik doen?

  Helaas is niet elk dak geschikt om zonnepanelen te plaatsen. In Oldenzaal hoeft dit geen belemmering te zijn! Het energie initiatief 'Boeskoolstroom;  heeft industriedaken vol gelegd met zonnepanelen en inwoners van Oldenzaal kunnen hier stroom van afnemen. Kijk op https://boeskoolstroom.nl/ voor meer informatie.

 • Hoe blijf ik op de hoogte?

  Wij proberen alle inwoners tijdig te informeren van alle vervolgstappen die we gaan nemen. Op de webpagina www.energievannoordoosttwente.nl/wup/oldenzaal vindt u alle laatste informatie.
  In de tussentijd zijn we met experts aan het werk in werkgroepen en wordt  de klankbordgroep van bewoners van de Thij geraadpleegd. Wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar info@energievannoordoosttwente.nl.  

 • Zijn er subisdies en financieringsmogelijkheden voor De Thij?

  Op dit moment kan zijn er geen specifieke financiëringsmogelijkheden voor inwoners van de Thij. Dit kan in de toekomst veranderen, maar subsidiëring en financiëringsmogelijkheden liggen op dit moment dit hoofdzakelijk bij het Rijk. 

  Meer informatie vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis  of in een gratis en onafhankelijk advies van één van onze wooncoaches of adviseurs. 

 • Is er al bekend wat dit mij gaat kosten?

  Het wijkuitvoeringsplan (WUP) is naar verwachting ergens in 2021 in concept. In dit plan staat het duurzame alternatief voor aardgas beschreven en een planning voor de komende jaren. 
  Het plan wordt samen met inwoners uit de wijk opgesteld en u kunt zich hiervoor aanmelden. 
  De kosten zijn mede afhankelijk van het alternatief voor aardgas (bijv. een warmtepomp of warmtenet), vandaar dat het op dit moment lastig is om een indicatie te geven. 

  In het uiteindelijke wijkuitvoeringsplan wordt dit natuurlijk wel volledig uitgerekend. Kostenneutraliteit is hierbij het uitgangspunt. Op dit moment zijn er door het Rijk financieringsmiddelen aangekondigd, hierbij kunt u denken aan subsidies en leningsconstructies.

  Wat u al wel kunt doen ter voorbereiding is een adviesgesprek met een wooncoach via duur-zaam thuis Twente tel. 088-18 50 130 e-mail info@duurzaamtt.nl of een eerste scan op https://dichtbijduurzaam.nl/#/


Staat jouw vraag er niet tussen?

Bekijk dan het algemene overzicht met meer veelgestelde vragen op www.energievannoordoosttwente.nl/faq of neem contact met ons op.