Samen in actie voor duurzame energie

Gemeente Tubbergen

Tubbergen  haakt aan bij de landelijk doelstelling. Dat betekent dus dat ook in Tubbergen in het jaar 2023 maar liefst 20% van de opgewekte energie duurzaam moet zijn en dat we met elkaar een energiebesparing willen bereiken van 6%. Vervolgens werken we toe naar  2030 waarin we inzetten op 30% duurzame opwekking en 12% energiebesparing .