Samen in actie voor duurzame energie

Toegankelijkheidsverklaring 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18 augustus 2020.

Energie van Noordoost Twente voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau C. Wat inhoudt dat de eerste maatregelen zijn genomen. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  • http://www.energievannoordoosttwente.nl (hoofdwebsite)  

Testresultaten

Handmatig onderzoek door derden dient nog uitgevoerd te worden.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijk-heidseisen te bevorderen:

• Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen gaan (onderdelen van) onze website toetsen op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

• Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

• Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidspro-bleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Neem dan contact met ons op.

Pdf’s

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten. Vanaf 10 februari 2020 bieden wij nieuwe pdf’s zoveel mogelijk toegankelijk aan. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem dan contact met ons op via info@energievannoordoosttwente.nl.