Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Energie van Noordoost Twente is hét platform voor energietransitie in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen

Over ons

Elke gemeente is bezig met de opgave die er landelijk ligt: de energietransitie voor Nederland. Een hele mond vol, maar wat is energietransitie nu eigenlijk? Het is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). In Noordoost Twente werken we hard aan het halen van de doelstelling.

Energie van Noordoost Twente 

De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. In Noordoost Twente (Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal) werken we nauw samen; we bundelen onze kennis, mobiliseren lokale initiatieven en initiëren en faciliteren projecten op het gebied van duurzame energie. Ook brengen we lokale initiatieven en het bedrijfsleven samen. Door deze krachtenbundeling treedt er een versnelling op en dragen we actief bij aan de Regionale Energiestrategie van Twente. 

Energie van Noordoost-Twente is een initiatief van de vier Noordoost Twentse gemeenten en bedoeld voor alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen die willen bijdragen aan de energietransitie van ons gebied. 


Het bestuur van Energie van Noordoost Twente

Van links naar rechts:
Evelien Zinkweg (Oldenzaal), Jaimi van Essen (Losser), Ursula Bekhuis (Tubbergen) Ben Blokhuis (Dinkelland) 


Platform

Met dit platform bieden wij je de meest actuele informatie over energiebesparing en nieuwe energie. Wij wijzen je de weg in het ‘woud van informatie’ naar partijen die je zoveel mogelijk onafhankelijke informatie verstrekken. Ben je woningeigenaar, huurder, ondernemer/agrariër of betrokken bij een maatschappelijke instelling? Laat je informeren en inspireren door de lokale initiatieven die zich presenteren op dit platform.  


Samen werken we aan een duurzaam en energieneutraal Noordoost Twente! Download hier de pdf van de kengetallen >>