Samen in actie voor duurzame energie

Windenergie in Noordoost Twente

  


Concept Windbeleid

De Noordoost Twentse gemeenten hebben een gezamenlijk windbeleid in de maak. Het beleid is nog in concept. Van 10 november 2020 tot en met 5 februari 2021 lag het conceptbeleid bij de gemeenten ter inzage en konden inwoners daarop reageren met een zienswijze. De gemeenten gaan nu deze zienswijzen doornemen en eventueel het beleid daar op aanpassen. Daarna gaat het windbeleid voor besluitvorming naar de 4 afzonderlijke gemeenteraden.  

Om windturbines in Noordoost Twente mogelijk te maken, moet naast een besluit over het windbeleid van de 4 gemeenten ook de provinciale omgevingsvisie worden aangepast. Op het moment dat het windbeleid in concept werd geschreven, had de provincie hier nog geen besluit over genomen. Inmiddels wel. De provincie is voor windturbines in de aangeven zoekgebieden aan de randen van Noordoost Twente en gaat de provinciale omgevingsvisie hierop aanpassen in 2021.
Waarom windenergie

Uitgangspunt van het windbeleid is dat we onze Co2 uitstoot gaan terugdringen. Daar hebben we afspraken over gemaakt in het klimaatakkoord. Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht om 49% van het elektriciteitsverbruik in 2030 met duurzame energie op land op te wekken. In 2050 willen we zelfs 95% van onze energie duurzaam opwekken. In Nederland maken we regionaal afspraken hoe we dat gaan doen. De 4 Noordoost Twente gemeenten doen dit gezamenlijk in de RES Twente.

Om in 2030 onze energiedoelen te behalen, zijn zon- en windenergie de best toepasbare en bewezen technieken. Veel mensen geven daarbij de voorkeur aan zon op daken. Maar met alleen zon op daken gaan we het niet redden. Daarom willen we voor 2030 ook beperkt ruimte geven voor zonnevelden en circa 9 grote windturbines in Noordoost Twente mogelijk maken. In het windbeleid staan de spelregels voor het plaatsen van die windturbines


Zoekgebieden voor windturbines

Windturbines mogen niet zomaar overal in Noordoost Twente geplaatst worden. De gebieden waar wel mogelijkheden zijn, zijn op een kaart aangemerkt als zoekgebieden. Of en waar in die in zoekgebieden daadwerkelijk windturbines geplaatst worden, is aan grondeigenaren, omwonenden en  initiatiefnemers (bijvoorbeeld een lokale energie coöperatie of een projectontwikkelaar). 

 

 

Afbeelding: Zoekgebieden in Noordoost Twente.  

Download de kaart als pdf


Toelichting kaart:

Op de kaart zijn rode en paarse cirkels aangegeven als zoekgebieden voor windturbines. De rode cirkels zijn zoekgebieden voor grote windturbines in clusters van minimaal 3. De paarse zoekgebieden zijn zoekgebieden voor middelgrote turbines tot maximaal 100 meter tiphoogte, deze hebben een hoogtebeperking vanwege de radar op vliegveld Twente.

In de gebieden buiten de cirkels kunnen geen windturbines geplaatst worden. Een studie door landschapsdeskundigen heeft een aantal gebieden namelijk op voorhand uitgesloten, denk aan: stuwwalgebieden, essenlandschappen, oude hoevelandschappen met essen, beschermde Natura2000 - en historische landgoederen. Geschikte locaties voor windturbines liggen daarom aan de buitenranden van het Nationaal landschap en nabij onze huidige infrastructuur, zoals de A1 of industriegebieden.


Achtergrondinformatie  windenergie

Inwoners hebben veel vragen over windturbines en het windbeleid van Noordoost Twente. Wij begrijpen dat. Daarom hier links naar meer informatie.

Informatie over windbeleid van Energie van Noordoost Twente

Webinars windbeleid

Achtergrondinformatie windenergie en windturbines