Samen in actie voor duurzame energie

Noordoost Twente gaat over op duurzame energie

Ons klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op. Het effect daarvan is wateroverlast door stevige buien en extreem hete en droge zomers. Als de temperatuur blijft stijgen, krijgen we steeds meer klimaatproblemen. Om dat te voorkomen heeft Nederland klimaatafspraken gemaakt. Hiervoor moeten we onze CO2-uitstoot sterk verminderen. In 2030 met 49% en in 2050 zelfs met 95%.

Om het klimaat te redden, moeten we anders met onze energie omgaan. Dat doet Nederland in 30 energieregio’s. Al deze regio’s maken plannen hoe en waar ze energie kunnen besparen, hoe duurzaam energie wordt opgewekt en hoe huizen en gebouwen verwarmd kunnen worden zonder aardgas. Dat doen we samen met gemeenten, netbeheerders, waterschappen, natuurorganisaties, de provincie, de RES, inwoners, belangenorganisaties en vele anderen.  Zie voor meer informatie de website Nationaal Programma Energiestrategie.

De Regionale Energiestrategie (RES)

Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s, waaronder de regio Twente. Alle regio’s maken plannen over hoe en waar ze energie kunnen besparen, opwekken via zonneparken en windmolens en hoe huizen en gebouwen verwarmt kunnen worden zonder aardgas.

Op 1 juni 2020 wordt het concept voor de RES Twente opgeleverd. Vervolgens worden die plannen verder uitgewerkt in de RES 1.0. Die moet op 1 maart 2021 klaar zijn. Deze plannen komen allemaal samen in een zogenaamde RES, een Regionale Energiestrategie. De RES is een middel om de samenwerking en afstemming in de regio Twente te organiseren. Bij de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie worden bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners actief betrokken. 

Bekijk de video: “Waarom een Regionale Energiestrategie?”


RES Twente

Noordoost Twente doet mee aan een van die 30 energieregio’s in Nederland: de RES Twente. Daar bepalen we welke energiedoelstellingen we in Twente willen halen, hoe we dat doen en wanneer. We maken keuzes op basis van verkenningen, ruimtelijke inpasbaarheid, de verdeling van bronnen en de energie infrastructuur. In  2020 is het conceptplan voor de RES Twente opgeleverd. Dat is de aanpak tot aan 2030. Dit wordt nu verder uitgewerkt in de RES 1.0.Die moet op 1 juli 2021 klaar zijn.

Zie voor meer informatie de website Energiestrategie Twente

Bekijk de video: “Wat is de Regionale Energiestrategie?”

 

Energie van Noordoost Twente gezamenlijke doelstellingen

De vier gemeenten Oldenzaal, Losser, Tubbergen en Dinkelland hebben gezamenlijke doelstellingen voor energie opgesteld, onder de naam Energie van Noordoost Twente. Tot aan 2030 zetten we in op zonnepanelen op daken, aangevuld met zonnevelden en een aantal windturbines op daarvoor geschikte plaatsen. Uitgangspunt in Noordoost Twente is om de lusten en lasten zo veel mogelijk lokaal te houden. Ondertussen onderzoeken wij welke technieken voor energieopwek na 2030 nog meer mogelijk zijn.

Het proces

Over het plaatsen van die windmolens en zonnevelden wordt zorgvuldig nagedacht, met respect voor mens, natuur en milieu. Dit gebeurt door gemeenten, netbeheerders, waterschappen, natuurorganisaties, de provincie, de RES, inwoners, belangenorganisaties en vele anderen. Veranderingen in onze leefomgeving, zichtbaar en onzichtbaar, zijn daarbij onvermijdelijk. Werken aan een duurzame en toekomstbestendige regio doen we samen. Daarom worden ook bewoners en gebruikers van de regio Twente hierbij betrokken.


Bekijk de video: “Wanneer een Regionale Energiestrategie?”Meer informatie

Heeft u vragen? kijk op de website van de RES Twente. Of neem dan contact met ons op.