Samen in actie voor duurzame energie

Niets doen is geen optie. Doet u mee?

Klimaatverandering raakt ons allemaal. Samen moeten we aan de slag om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan, onder meer door duurzame elektriciteit op te wekken en gebouwen aardgasvrij te verwarmen. In Twente zoeken we met vele  partijen samen naar oplossingen. De energietransitie is nodig om in te spelen op de klimaaatverandering en zo natuur en  landschap te behouden als gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.