Samen in actie voor duurzame energie

Algemeen

Ons klimaat verandert. Onder de naam Energie van Noordoost Twente dragen we bij aan de landelijke, regionale en lokale energietransitie. Zo willen we samen de CO2-uitstoot verminderen en klimaatverandering tegen gaan. Dat betekent dat we van fossiele brandstoffen als olie, aardgas en steenkolen geleidelijk aan overschakelen naar duurzame energie als zon, wind en aardwarmte.

Hoe doen we dit? 

Dat doen we graag samen met u als inwoner. Samen maken we de stap naar een duurzame en klimaatbestendige toekomst. Aan de hand van een aantal belangrijke onderwerpen vertellen we u daar graag meer over: