Samen in actie voor duurzame energie

Oldenzaal en de energietransitie 

In het coalitieprogramma staat dat de ambitie beschreven dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven in een groen en gezond Oldenzaal. Dat gaat over meer dan duurzaamheid zoals dat gebruikelijk wordt geïnterpreteerd. Het gaat bijvoorbeeld ook over armoede, onderwijs en gezondheid. Global Goals kan helpen bij het maken van duurzaamheid als basis van ons denken & doen en het een vast onderdeel te laten zijn bij het ontwikkelen van plannen. In 17 Global Goals heeft de Verenigde Naties (VN) een wereldagenda gevormd voor de komende vijftien jaar op weg naar de vorming van een duurzame samenleving. Omdat de doelen niet zonder de inzet van gemeenten gerealiseerd kunnen worden, heeft de VNG alle gemeenten gevraagd om een Global Goals-gemeente te worden. Dit houdt in dat de gemeente werkt met Global Goals als helder, bruikbaar kader en als leidraad voor de ontwikkeling en toetsing van beleid. Op basis van de Global Goals wordt komend jaar (2019/2020) een nieuwe visie op duurzaamheid voor Oldenzaal ontwikkeld. De ambities uit de huidige toekomstvisie Duurzaam Oldenzaal moeten worden bijgesteld naar ambities die aansluiten bij de laatste (technologische) ontwikkelingen. Door te werken met Global Goals wil de gemeente het bewustzijn op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin vergroten.