Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Energie van Noordoost Twente is hét platform voor energietransitie in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen

Oldenzaal en de energietransitie 

De gemeente Oldenzaal werkt op het gebied van duurzaamheid en energietransitie samen met de drie andere Noordoost-Twentse gemeenten, Tubbergen, Dinkelland en Losser. Dit betekent niet dat alle gemeenten precies hetzelfde zijn, de gemeente heeft ook haar eigen onderwerpen en initiatieven binnen Oldenzaal. Hier lees je wat de gemeente Oldenzaal onder andere doet en jou biedt op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. 

Laadpalen voor elektrische auto’s  

De gemeente Oldenzaal heeft een overeenkomst met firma Allego voor het plaatsen van oplaadpalen voor elektrisch rijden. Als je een elektrische auto hebt en afhankelijk bent van openbare oplaadpalen dan kun je er één aanvragen! Dit kan via www.openbaarladen.nl. De exploitant en de gemeente bekijken of het mogelijk is om op die locatie een oplaadpaal te plaatsen. De oplaadpalen zijn openbaar en kunnen niet geplaatst worden op particuliere gronden. Als je privé een oplaadpaal wil aanschaffen dan kun je er uiteraard één aanvragen bij verschillende aanbieders. 

Natuurlijk spelen 

Voor kinderen is het goed, gezond en leuk om buiten te spelen! De gemeente Oldenzaal stimuleert het ontwikkelen van natuurlijke speelplekken. Een klimboom of een rioolbuis afgedekt met grond zijn hier mooie voorbeelden van.

Inwoners weten natuurlijk zelf het beste waar hun kinderen graag (mee) spelen. Heb je samen met je buren een leuk plan voor het maken van een kleine speelplek? Dien het dan in bij de gemeente. Samen met jullie ontwikkelen we een dan een plan voor natuurlijk spelen. Vanuit de gemeente is voor een buurtinitiatief 'natuurlijk spelen' eenmalig een bedrag van €1.500 tot €3.000 beschikbaar. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op www.oldenzaal.nl/buurtinitiatief-natuurlijk-spelen of www.impuls-oldenzaal.nl/  

Zelf doen in het groen 

De inwoners van Oldenzaal mogen zelf geveltuintjes aanleggen, boomspiegels ‘adopteren’ (het onverharde deel rondom een boom) en bloem- of plantenbakken neerzetten in de openbare ruimte. Zo maken we Oldenzaal mooier én groener! Wil jij dit ook doen? Kijk dan op  www.oldenzaal.nl/zelfdoeninhetgroen. Door het planten van bloemen en planten lever je een mooie bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit.  En je draagt bij aan het tegengaan van wateroverlast door te onttegelen. Neem voordat je overgaat tot actie eerst even contact op met de gemeente. 

Visie  

De gemeente Oldenzaal heeft een eigen visie op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. We willen graag dat óók onze kinderen en kleinkinderen gelukkig kunnen wonen en leven in een groen en gezond Oldenzaal. Daarom móeten we nu investeren in de toekomst van Oldenzaal. Duurzaamheid moet de basis van ons denken en doen zijn en wordt een vast onderdeel bij het ontwikkelen van plannen. Bij het kopen van producten of diensten is duurzaamheid een vast onderdeel in de overweging. Bij elk besluit dat het college neemt is er nagedacht over duurzaamheid. Maar er is nog meer te doen. 

De komende jaren staan we samen voor de volgende concrete uitdagingen:  

  • de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme neerslag, opwarming van stedelijk gebied en periodes van droogte 
  • het in balans brengen van verbruik en opwekking van energie 
  • het verder verminderen van restafval en verder doorgroeien naar een circulaire economie; maximaliseren van hergebruik en slim inkopen 

Door meer groen in de wijken toe te voegen proberen we de opwarming van het stedelijk gebied te verminderen. Daarnaast investeren we in voorzieningen voor de opvang van neerslag. Op het gebied van het opwekken van duurzame energie is de gemeente druk met het maken van beleid. Natuurlijk kun je altijd gewoon zonnepanelen op jouw dak plaatsen!  

Regelingen  

In Oldenzaal zijn er speciale regelingen op het gebied van duurzaamheid en energie. Je kunt in 2019 gebruik maken van de korting op de leges via de regeling groene-leges. Als je een omgevingsvergunning moet aanvragen voor bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwbouwwoning dan moet je hiervoor leges betalen. Je kunt 50% korting krijgen als je de woning duurzamer bouwt. Er wordt o.a. gekeken naar hoe energie zuinig de woning wordt. De regeling geldt alleen voor particulieren. Bedrijven, projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen geen gebruik maken van groene leges. Kijk voor meer informatie op www.oldenzaal.nl/groene-leges

In 2020 willen de vier gemeenten de groene-leges op elkaar afstemmen. 

Ons infopunt in de stad 

Het Energieloket Oldenzaal is er voor alle burgers van Oldenzaal. Zowel voor huiseigenaren, huurders, MKB ondernemers, Vereniging van Eigenaren, stichtingen en verenigingen. Het Energieloket maakt energiebesparing -en hiermee de besparing op je uitgaven- heel eenvoudig! De wooncoaches van het Energieloket Oldenzaal geven je gratis en onafhankelijk advies. Doe hier je voordeel mee en neem snel contact met ons op voor een afspraak! Kijk voor meer informatie op www.oldenzaal.nl/energieloket  

Contact: 

Grootestraat 35, 7571 EK Oldenzaal 

Tel.: 0541-538650 

info@duurzaamoldenzaal.nl  

Initiatieven  

Burgerinitiatieven worden toegejuicht door de gemeente. Zo'n mooi initiatief is bijvoorbeeld onze lokale energie-coöperatie Boeskoolstroom. Sinds maart 2017 bestaat de coöperatie zonder winstoogmerk. Hun doel is om duurzame energie voor iedereen in Oldenzaal bereikbaar te maken! Boeskoolstroom is bezig met het ontwikkelen van een groot collectief zonne-energie project. Shelter Storage aan de Schelmaatstraat heeft haar dak ter beschikking gesteld voor het plaatsen van 1.800 zonnepanelen! Iedereen in Oldenzaal kan deelnemen en hier duurzame energie van afnemen. Als je zelf geen geschikt dak hebt voor het plaatsen van je eigen zonnepanelen, dan is dit je kans om duurzaam en lokaal energie af te nemen. Kijk op www.boeskoolstroom.nl voor meer informatie.