Samen in actie voor duurzame energie

Oldenzaal en de energietransitie 

De gemeente Oldenzaal werkt op het gebied van duurzaamheid en energietransitie samen met de drie andere Noordoost-Twentse gemeenten, Tubbergen, Dinkelland en Losser. Dit betekent niet dat alle gemeenten precies hetzelfde zijn, de gemeente heeft ook haar eigen onderwerpen en initiatieven binnen Oldenzaal. Hier lees je wat de gemeente Oldenzaal onder andere doet en jou biedt op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. 

Oldenzaal is Global Goals gemeente

In het coalitieprogramma staat dat de ambitie beschreven dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven in een groen en gezond Oldenzaal. Dat gaat over meer dan duurzaamheid zoals dat gebruikelijk wordt geïnterpreteerd. Het gaat bijvoorbeeld ook over armoede, onderwijs en gezondheid. Global Goals kan helpen bij het maken van duurzaamheid als basis van ons denken & doen en het een vast onderdeel te laten zijn bij het ontwikkelen van plannen. In 17 Global Goals heeft de Verenigde Naties (VN) een wereldagenda gevormd voor de komende vijftien jaar op weg naar de vorming van een duurzame samenleving. Omdat de doelen niet zonder de inzet van gemeenten gerealiseerd kunnen worden, heeft de VNG alle gemeenten gevraagd om een Global Goals-gemeente te worden. Dit houdt in dat de gemeente werkt met Global Goals als helder, bruikbaar kader en als leidraad voor de ontwikkeling en toetsing van beleid. Op basis van de Global Goals wordt komend jaar (2019/2020) een nieuwe visie op duurzaamheid voor Oldenzaal ontwikkeld. De ambities uit de huidige toekomstvisie Duurzaam Oldenzaal moeten worden bijgesteld naar ambities die aansluiten bij de laatste (technologische) ontwikkelingen. Door te werken met Global Goals wil de gemeente het bewustzijn op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin  vergroten.

Global Deal basisscholen

De gemeente Oldenzaal heeft samen met alle basisscholen een Global Deal gesloten. Dat is een soort intentieovereenkomst waarin een bijdrage wordt geleverd aan de Global Goals. De basisscholen willen hun afval beter gaan scheiden, energie gaan besparen en hun omgeving gaan vergroenen. De gemeente helpt hun daarbij door ondersteunende lespakketten, energiemonitoringssystemen aan te bieden en in samenwerking met Twente Milieu containers te leveren voor het scheiden van afval. Op deze manier wordt er via de Global Goals een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de wereld. 

Laadpalen voor elektrische auto’s  

De gemeente Oldenzaal heeft een overeenkomst met firma Allego voor het plaatsen van oplaadpalen voor elektrisch rijden. Als je een elektrische auto hebt en afhankelijk bent van openbare oplaadpalen dan kun je er één aanvragen! Dit kan via www.openbaarladen.nl. De exploitant en de gemeente bekijken of het mogelijk is om op die locatie een oplaadpaal te plaatsen. De oplaadpalen zijn openbaar en kunnen niet geplaatst worden op particuliere gronden. Als je privé een oplaadpaal wil aanschaffen dan kun je er uiteraard één aanvragen bij verschillende aanbieders. 

Energieloket Oldenzaal

Het Energieloket Oldenzaal is er voor alle burgers van Oldenzaal. Zowel voor huiseigenaren, huurders, MKB ondernemers, Vereniging van Eigenaren, stichtingen en verenigingen. Het Energieloket maakt energiebesparing -en hiermee de besparing op je uitgaven- heel eenvoudig! De wooncoaches van het Energieloket Oldenzaal geven je gratis en onafhankelijk advies. Doe hier je voordeel mee en neem snel contact met ons op voor een afspraak! Kijk voor meer informatie op www.oldenzaal.nl/energieloket  

Natuurlijk spelen 

Voor kinderen is het goed, gezond en leuk om buiten te spelen! De gemeente Oldenzaal stimuleert het ontwikkelen van natuurlijke speelplekken. Een klimboom of een rioolbuis afgedekt met grond zijn hier mooie voorbeelden van.

Inwoners weten natuurlijk zelf het beste waar hun kinderen graag (mee) spelen. Heb je samen met je buren een leuk plan voor het maken van een kleine speelplek? Dien het dan in bij de gemeente. Samen met jullie ontwikkelen we een dan een plan voor natuurlijk spelen. Vanuit de gemeente is voor een buurtinitiatief 'natuurlijk spelen' eenmalig een bedrag van €1.500 tot €3.000 beschikbaar. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op www.oldenzaal.nl/buurtinitiatief-natuurlijk-spelen of www.impuls-oldenzaal.nl/  

Zelf doen in het groen 

De inwoners van Oldenzaal mogen zelf geveltuintjes aanleggen, boomspiegels ‘adopteren’ (het onverharde deel rondom een boom) en bloem- of plantenbakken neerzetten in de openbare ruimte. Zo maken we Oldenzaal mooier én groener! Wil jij dit ook doen? Kijk dan op  www.oldenzaal.nl/zelfdoeninhetgroen. Door het planten van bloemen en planten lever je een mooie bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit.  En je draagt bij aan het tegengaan van wateroverlast door te onttegelen. Neem voordat je overgaat tot actie eerst even contact op met de gemeente. 

Regelingen  

In Oldenzaal zijn er speciale regelingen op het gebied van duurzaamheid en energie.

De gemeente Oldenzaal kende in 2019 de groene leges, hierbij werd er korting gegeven op de te betalen leges bij duurzaam bouwen. Deze korting gaat nog steeds op in 2020! Medio 2020 worden de groene leges daarnaast nog uitgebreid om ook duurzame projecten naast duurzaam bouwen deze korting te kunnen bieden. Als je een omgevingsvergunning moet aanvragen voor bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwbouwwoning dan moet je hiervoor leges betalen. Je kunt 50% korting krijgen als je de woning duurzamer bouwt. Er wordt o.a. gekeken naar hoe energie zuinig de woning wordt. De regeling geldt alleen voor particulieren. Bedrijven, projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen geen gebruik maken van groene leges. Kijk voor meer informatie op www.oldenzaal.nl/groene-leges


Initiatieven  

Burgerinitiatieven worden toegejuicht door de gemeente. Zo'n mooi initiatief is bijvoorbeeld onze lokale energie-coöperatie Boeskoolstroom. Sinds maart 2017 bestaat de coöperatie zonder winstoogmerk. Hun doel is om duurzame energie voor iedereen in Oldenzaal bereikbaar te maken! Boeskoolstroom is bezig met het ontwikkelen van een groot collectief zonne-energie project. Shelter Storage aan de Schelmaatstraat heeft haar dak ter beschikking gesteld voor het plaatsen van 1.800 zonnepanelen! Iedereen in Oldenzaal kan deelnemen en hier duurzame energie van afnemen. Als je zelf geen geschikt dak hebt voor het plaatsen van je eigen zonnepanelen, dan is dit je kans om duurzaam en lokaal energie af te nemen. Kijk op www.boeskoolstroom.nl voor meer informatie.