Samen in actie voor duurzame energie
Wat vinden inwoners belangrijk  in de energietransitie?

Wat vinden inwoners belangrijk in de energietransitie?

dinsdag 27 oktober 2020
Hoe staan inwoners in Noordoost Twente tegenover zonneparken en windmolens? Wat vinden ze belangrijk bij de keuzes die we moeten maken om in de toekomst duurzaam energie opwekken? Tot en met eind oktober krijgen 15.000 geselecteerde inwoners in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan een enquête over de energietransitie.

Keuzes met impact

Iedereen krijgt te maken met de energietransitie. De manier waarop we elektriciteit opwekken verandert en onze huizen en bedrijven moeten straks zonder aardgas verwarmd worden. Duurzame energie vraagt om keuzes die impact hebben op onze leefomgeving en ons landschap. Maar ook in onze eigen woning moeten we aanpassingen doen om de klimaatdoelen te behalen. In de enquête wordt inwoners en ondernemers in Noordoost Twente daarom nadrukkelijk om hun mening gevraagd.

Enquête geeft representatieve mening

Wat vinden inwoners in Noordoost Twente belangrijk bij de keuzes waar we nu voor staan en hoe denken ze over windmolens en zonne-energie? De 15.000 inwoners vormen samen een representatieve afspiegeling van alle inwoners van Noordoost Twente. Op basis van de resultaten zijn straks dus algemene uitspraken te doen over wat de inwoners van Noordoost Twente belangrijk vinden in de energietransitie. Dat helpt de gemeenteraden in hun besluitvorming over de energietransitie.

Eind oktober resultaten enquête

De enquête loopt 22 november en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Moventem. De resultaten worden begin november gedeeld door ‘Energie van Noordoost Twente’, het verband waarin de vier gemeenten in Noordoost Twente samenwerken aan de energietransitie. Eind november worden de onderzoeksresultaten verwacht en delen we de belangrijkste conclusies uit de enquête op onze website. De resultaten zijn straks ook terug te vinden op een online dashboard.

Uitdagingen in Noordoost Twente

Met de enquête willen de gemeenten in Noordoost Twente zoveel mogelijk meningen van inwoners ophalen. Deze mening van inwoners is van groot belang omdat alle inwoners straks te maken krijgen met de gevolgen van de energietransitie. De energie die nodig is om elektriciteit op te wekken en onze huizen en bedrijven te verwarmen moet in de toekomst uit andere, duurzame bronnen komen. Gemeenten willen graag bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, maar ook rekening houden met de natuur, het landschap en de impact op onze leefomgeving.

Samen de juiste keuzes maken

De resultaten van de enquête geven inzicht in de wensen van de inwoners en helpen de gemeenten om de juiste keuzes te maken binnen de energietransitie. De gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal werken in Noordoost Twente werken bij het maken van plannen voor de energietransitie. Dat doen ze als onderdeel van de regio Twente. Vanuit de regio Twente maken alle Twentse gemeenten een plan om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelen. Dit plan heet een Regionale Energiestrategie (RES). Meer informatie over dit Twentse plan is te vinden op de website energiestrategietwente.nl.

Vorige pagina