Samen in actie voor duurzame energie
Van het aardgas af: beginnen met opstellen wijkuitvoeringsplan Losser-West

Van het aardgas af: beginnen met opstellen wijkuitvoeringsplan Losser-West

dinsdag 22 september 2020
Gemeente Losser
Onderzoek onder inwoners van Losser-West

Nadat de gemeenteraad op 8 september jl. de Warmtevisie Noordoost-Twente heeft aangenomen, start de gemeente Losser nu activiteiten om te komen tot een wijkuitvoeringsplan (WUP) voor het westelijke deel van Losser. De eerste actie is het betrekken van de inwoners zelf via een enquête. Die kan hier worden ingevuld.

Dat kan tot 11 oktober 2020. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en meedoen is geheel anoniem.

Geen internet, maar wel graag uw mening geven?

Bel dan naar het telefoonnummer 0800-75 75 755 (gratis) om een papieren enquête op te vragen. Het telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.

Losser-West aardgasvrij

Landelijk is afgesproken dat Nederland in 2050 volledig aardgasvrij is. Dat gaat in fases. Doel is dat in 2030 de eerste 1.500.000 woningen verduurzaamd en van het aardgas af zijn. Dit is een grote verandering. Ook in Losser-West willen we in de komende jaren afscheid nemen van het aardgas. De gemeente gaat nu, samen met inwoners en andere partners, een plan opstellen hoe dit deel van Losser ‘aardgasvrij’ te maken: het wijkuitvoeringsplan (WUP). Het onderzoek onder inwoners is een eerste stap om te komen tot een wijkuitvoeringsplan.

Het westelijk deel van Losser betreft het gebied binnen de bebouwde kom ten westen van de Lutterstraat en Gronausestraat. De zuidelijke grens is de Broekhoekweg.


Vorige pagina