Samen in actie voor duurzame energie
Vacature Vrijwilliger platform Losser Duurzaam

Vacature Vrijwilliger platform Losser Duurzaam

donderdag 5 september 2019
ActiviteitGemeente Losser
De gemeente kan een duurzaam Losser niet alleen realiseren. Duurzame verandering vraagt om een fundamentele en omvangrijke transitie waar zowel de gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties deel uit van maken. Om een energieneutraal, klimaatbestendig en circulair Losser te realiseren zullen we moeten samenwerken met elkaar.

Vacature Vrijwilliger platform Losser Duurzaam

De gemeente kan een duurzaam Losser niet alleen realiseren. Duurzame verandering vraagt om een fundamentele en omvangrijke transitie waar zowel de gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties deel uit van maken. Om een energieneutraal, klimaatbestendig en circulair Losser te realiseren zullen we moeten samenwerken met elkaar.  

Om mensen en partijen in Losser te informeren, te verbinden en te activeren voor duurzaamheid wordt het platform Losser Duurzaam opgericht. Het platform Losser Duurzaam is de verantwoordelijkheid van een zogenaamd Transitieteam. De gemeente Losser is op zoek naar tien enthousiaste vrijwilligers die willen deelnemen aan het Transitieteam.

Transitieteam

Het Transitieteam bestaat uit gemeentemedewerkers, inwoners, bedrijven en organisaties, opgedeeld in een intern team (gemeentemedewerkers) en een extern team (maatschappelijk betrokkenen). Als vrijwilliger ben  je onderdeel van het ‘externe Transitieteam’. De inbreng van het externe Transitieteam is het faciliteren en stimuleren van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om eigenaarschap te nemen voor duurzame verandering.

Werkzaamheden

-          Mede organiseren van informatiebijeenkomsten en energiecafés in verschillende kernen en wijken

-          Via deze informatiebijeenkomsten en energiecafés duurzame bewustwording van de samenleving vergroten

-          Kernen en wijken stimuleren en faciliteren om bezig te gaan met duurzaamheid via buurtinitiatieven

-          Samenleving stimuleren om Greune Deals (duurzame samenwerkingsverbanden) te sluiten met elkaar, en met de gemeente

-          Vraagbaak voor bezoekers van het platform Losser Duurzaam

Werkomgeving

Het platform wordt fysiek gesitueerd in de voormalige Aloysiusschool en is online te vinden via https://www.energievannoordoosttwente.nl/losser/. Als vrijwilliger kun je werken, vergaderen en presenteren in de voormalige Aloysiusschool. Je werkt samen met andere vrijwilligers, gemeentemedewerkers, dorpsraden, inwoners, ondernemers en organisaties. Organisaties zijn onder andere Duurzaam Thuis Twente, Dichtbij Duurzaam, Domijn en de Energieke Regio.

Profiel

De gemeente is op zoek naar Losserse inwoners die aan het volgende profiel voldoen:

·         Je kan goed samenwerken

·         Affiniteit met de volgende onderwerpen: duurzame energie, klimaatverandering -bestendigheid of/en de circulaire economie

·         Je ziet mogelijkheden voor duurzame verandering in Losser

·         Beschikt over minimaal één van de volgende vaardigheden: projectondersteuning, projectmanagement, communicatievaardigheden, netwerkvaardigheden, inzicht in energietechniek, organiseren van bijeenkomsten.

·         Minimaal 17 jaar

·         Op zoek zijn naar een vrijwilligersfunctie voor 4-8 uur per week

Waarom?

·         Invloed uitoefenen op duurzame verandering in Losser

·         Zowel meedenken in als uitvoeren van duurzaam gemeentelijk beleid (zie hiervoor: https://www.losser.nl/Bestuur/Beleid)

·         Kennis en expertise op doen in duurzame verandering

·         Veel zelfstandigheid en ruimte voor creativiteit

·         Vergoeding van maximaal 1700,- euro per jaar:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen

Vorige pagina