Samen in actie voor duurzame energie
Samenwerkingsprojecten Duurzame Energie in Noord Oost Twente

Samenwerkingsprojecten Duurzame Energie in Noord Oost Twente

dinsdag 25 augustus 2020
InspiratieProjectGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
De afgelopen jaren zijn er al veel initiatieven ontstaan door inwoners en organisaties in de 4 Noord Oost Twente gemeenten, om samen te werken aan duurzame energiepro-jecten. Hierbij kan gedacht worden aan het collectief aanschaffen van zonnecollecto-ren tot en met het onttrekken van energie uit mest van de koeien. Iedere gemeente in Noord Oost Twente kent wel van dit soort initiatieven.

Laten we beginnen bij de gemeente Dinkelland.

  • Duurzaam Dinkelland heeft gezamenlijk duurzame zonnecollectoren geïnstalleerd.
  • De dorpsraden in Beuningen en Weerselo hebben het initiatief genomen om gezamenlijk duurzame energie op te wekken met hun energiecoöperatie ‘Greuner’.
  • Op landgoed Singraven in Denekamp werd heel vroeger met behulp van waterkracht en de molen hout gezaagd en graan gemalen. Als alles meezit, levert hetzelfde water vanaf eind dit jaar stroom voor alle bewoners en pachters van het Denekampse landgoed.
  • De Stichting Kernraad Noord Deurningen is ervan overtuigd dat het dorp Noord Deurningen als voorbeeldgemeenschap kan dienen voor andere Overijsselse gemeenschappen. Hoofddoelstellingen van het project energieneutraliteit Noord Deurningen: CO2-reductie, hoger wooncomfort, lagere woonlasten en hogere waarde van de woning, duurzame energieopwekking en in samenwerking met alle relevante partijen (bevolking, bedrijfsleven, overheid, opleidingsinstituten), een op energiegebied tenminste zelfvoorzienende kern.
  • In Noord Deurningen bestaat ook het initiatief IJskoud: een boereninitiatief voor circulaire biogasproductie. Zes melkveehouders uit Noord-Deurningen winnen biogas uit koeienmest. Het gas leveren ze rechtstreeks van de vergister, naar de afnemers in Denekamp. Per jaar produceren zee met z’n zessen het equivalent van 1 miljoen m3 aardgas; het verbruik van ongeveer 900 huishoudens.
  • In Weerselo bestaat de Stichting Duurzaam Weerselo die als doel heeft om de bewoners van Weerselo en omliggende plaatsen te helpen met verduurzamen. Dit doet ze door middel van gezamenlijke inkoop, bijvoorbeeld vloerisolatie om energie te besparen en zonnepanelen om zelf energie op te wekken.

In Losser  is op 11 november 2019 het project ‘Gas Terug’ door de gemeente beloond met een Greune Deal. Met het project kunnen inwoners geholpen worden om hun HR-ketel te finetunen en zo energie en kosten te besparen.

Boeskoolstroom is de Oldenzaalse energiecoöperatie die 100% duurzame energie opwekt zonder winstoogmerk maar met zorg voor het milieu. Dit doen ze op daken van bedrijven en instellingen die daaraan belangeloos meewerken.

Essenkracht is een dorp-overstijgend samenwerkingsverband van inwoners uit de gemeente Tubbergen met als doel de verschillende duurzame initiatieven te versnellen. Zo is er het project Zonnige Daken: samen met lokale dakeigenaren werkt Essenkracht aan het opwekken van duurzame energie.

Voor een overzicht van alle intiatieven, ook die de gemeenten hebben opgezet, vindt u op de Initiatieven-pagina.

Vorige pagina