Samen in actie voor duurzame energie
Oldenzaal stimuleert duurzame projecten en verlaagt rente Energiefonds

Oldenzaal stimuleert duurzame projecten en verlaagt rente Energiefonds

dinsdag 12 februari 2019
EnergieopslagZonne-energieGemeente Oldenzaal
Met het Oldenzaals Energiefonds wil de gemeente Oldenzaal maatschappelijke organisaties en bedrijven stimuleren om te investeren in energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Als extra stimulans verlaagt de gemeente voor maatschappelijke organisaties het rentetarief. Ook voor bedrijven en instellingen die minimaal 100 m2 asbesthoudend dak saneren en zonnepanelen of zonnecollectoren installeren krijgen een korting op de rente. Het college heeft de nieuwe subsidieregeling Oldenzaals Energiefonds 2019 vastgesteld en de looptijd van het Oldenzaals Energiefonds met één jaar verlengd tot eind 2020.

De gemeente verlaagt de rente, omdat duidelijk is geworden dat het voor maatschappelijke organisaties moeilijk is om te investeren in energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Met de rentekorting wil de gemeente het voor deze organisaties extra aantrekkelijk maken om te investeren. Projecten met een looptijd van 5 jaar krijgen 2% rentekorting, bij 10 jaar 1,5% rentekorting en bij een looptijd van 15 jaar 1% korting. Voor alle leningen geldt een minimum rentepercentage van 1%.

Al veel aanvragen
Sinds de invoering van het energiefonds in 2017 zijn vier leningen aangevraagd, door zowel maatschappelijke organisaties als bedrijven. Voor acht projecten, waaronder Boeskoolstroom, is de aanvraag voor een lening in voorbereiding. De verwachting is dat door de korting op de rente en het project ‘zon voor asbestdaken’ er meer aanvragen gaan komen. De rentekorting geldt ook voor de bestaande leningen van maatschappelijke organisaties.

Ook voor andere gemeentes in Noordoost Twente
In navolging van Oldenzaal starten de andere Noordoost Twentse gemeenten dit jaar met een energiefonds. De fondsmanagers die verbonden zijn aan het Oldenzaals Energiefonds gaan ook aan de slag voor Losser, Tubbergen en Dinkelland. Hierdoor is het voor Oldenzaal mogelijk om zonder extra uitvoeringskosten het fonds met een jaar te verlengen.

Meer informatie: www.oldenzaalsenergiefonds.nl

Vorige pagina