Samen in actie voor duurzame energie
Noordoost Twentse gemeenten zien kansen in eigen energiebedrijf

Noordoost Twentse gemeenten zien kansen in eigen energiebedrijf

woensdag 26 januari 2022
Noordoost Twente wil met de oprichting van een eigen, duurzaam energiebedrijf de lokale productie van duurzame energie versnellen. De colleges van Dinkelland, Losser en Tubbergen stemden daarom in met drie voorstellen. Naast het besluit tot oprichting van het energiebedrijf waarin gemeenten en lokale energie-initiatieven op gelijkwaardige basis deelnemen, gaat het om garantstelling op leningen voor projecten en beleidsregels voor lokaal eigendom. De gemeente Oldenzaal zal in eerste instantie zelf niet plaatsnemen in het regionaal energiebedrijf, maar ondersteunt de opstart van het project met een financiële bijdrage en ambtelijke capaciteit.

Vorig jaar hebben de vier gemeenten de kansen voor een dergelijk energiebedrijf onderzocht. Uitgangspunt hierbij is dat naast de lasten, ook de lusten van energieopwekking in de eigen gemeenschap blijven. De conclusie: een regionaal energiebedrijf waar gemeenten én lokale energie-initiatieven aan deelnemen, maakt het mogelijk om kennis, ervaring en middelen te bundelen en gericht in te zetten. Zo kunnen de deelnemers grotere projecten voor energieopwekking oppakken. De beoogde coöperatie start met ‘Gemeente zoekt Dak’ projecten. Dat zijn grootschalige zon op dak projecten door lokale energie-initiatieven waarbij de opbrengsten lokaal blijven. Op termijn kunnen meer lokale energie initiatieven hierbij aansluiten.

 

Lokaal meer duurzame energie opwekken

Aanleiding voor de oprichting van een regionaal energiebedrijf zijn landelijke en regionale afspraken om lokaal meer duurzame energie op te wekken. Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt. De overgang naar een duurzame energievoorziening , de energietransitie, is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. In 2050 moet de energievoorziening bijna volledig duurzaam en CO2-neutraal zijn. Alle gemeenten in Nederland hebben vanuit het klimaatakkoord de opdracht van het Rijk om duurzame energie op land op te wekken.

Vorige pagina