Samen in actie voor duurzame energie
Noordoost Twentse gemeenten vragen mening inwoners over windmolens en zonnevelden

Noordoost Twentse gemeenten vragen mening inwoners over windmolens en zonnevelden

donderdag 29 oktober 2020
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Deze week doen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen een inwonersenquête uit over duurzame opwek van energie (zon en wind) in hun gemeenten. Zij doen dit vanuit hun samenwerkingsverband ‘Energie van Noordoost Twente.’ De reden is het veranderende klimaat en de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken. In de energietransitie wordt over heel Nederland per regio vastgelegd hoeveel zonne-energie en windenergie opgewekt moet gaan worden. De Noordoost Twentse gemeenten staan ook voor deze keuze. Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen willen de mening van de inwoners peilen voordat hier definitieve besluiten over genomen worden. De enquête wordt verstuurd aan 15.000 adressen in Noordoost Twente en loopt tot 22 november 2020.

Gemeenten in Nederland hebben, vanuit het klimaatakkoord, de opdracht van het rijk om duurzame energie op land op te wekken. De gemeenten in Noordoost Twente zullen dus ook met zonne-velden en windmolens aan de slag moeten. Dat brengt kansen met zich mee, maar de gemeenten willen ook rekening houden met de natuur, het landschap en wat het betekent voor onze leefomgeving.

In de enquête vraagt Energie van Noordoost Twente daarom de inwoners naar hun mening over verschillende thema’s: hoe denken inwoners over windmolens en zonne-energie? Hoe belangrijk vinden mensen de energietransitie? En hoe willen inwoners meedoen in de energietransitie? De resultaten helpen de gemeenteraden om de juiste keuzes te maken voor een zorgvuldige energietransitie: een energietransitie die zoveel mogelijk past bij de wensen van de inwoners.

Hoe doet u mee?

Tot 22 november kunnen alle inwoners van Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen meedoen aan de enquête. Via www.energievannoordoosttwente.nl/vragenlijst kunnen ze zich aanmelden. Daarnaast valt bij 15.000 geselecteerde inwoners deze week een persoonlijke uitnodiging op de deurmat. Zij zijn een representatieve afspiegeling van de inwoners van Noordoost Twente. Eind november verwacht Energie van Noordoost Twente de resultaten van de enquête te hebben.

Regionale Energiestrategie Twente

In de regio Twente stellen alle Twentse gemeenten samen een plan op om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelen. Dit plan heet de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente). De Twentse gemeenten werken aan dit plan samen met het Waterschap, de Provincie Overijssel en de netbeheerders. In de samenwerking onderzoeken de partijen hoe grootschalig duurzame energie kan worden opgewekt en hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen.

De RES Twente heeft inmiddels een concept-plan geschreven, dat de colleges van B&W van Noordoost Twente in april 2020 hebben vastgesteld. Het definitieve plan, de RES Twente 1.0, wordt vóór 1 juli 2021 door alle Twentse gemeenteraden vastgesteld. Daaraan voorafgaand vindt nu als eerste een brede meningspeiling onder inwoners en ondernemers van Noordoost Twente plaats.

Energie van Noordoost Twente

De overstap van fossiele naar duurzaam opgewekte energie om de uitstoot van CO2 tegen te gaan (de energietransitie) houdt niet op bij de gemeentegrens. In Noordoost Twente (Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal) werken de gemeenten daarom nauw samen. Door deze krachtenbundeling treedt er een versnelling op en dragen de gemeenten actief bij aan de Regionale Energiestrategie van Twente.


Meer informatie op www.energievannoordoosttwente.nl/regionale-energiestrategie/

Vorige pagina