Samen in actie voor duurzame energie
Noordoost Twentse gemeenten vragen Provincie om ruimte voor onderzoek naar windmolens langs randen van Nationaal Landschap

Noordoost Twentse gemeenten vragen Provincie om ruimte voor onderzoek naar windmolens langs randen van Nationaal Landschap

donderdag 13 juni 2019
WindenergieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Noordoost Twente is een prachtig gebied, dat net als de rest van ons land staat voor de uitdaging van de energietransitie. Om de klimaatdoelen te kunnen behalen is - naast het opwekken van duurzame energie via zonnepanelen op daken, zonnevelden, bio-vergisters en bodemwarmte/geothermie – ook windenergie nodig. Op dit moment is het opwekken van windenergie in het Nationaal Landschap Noordoost Twente vanwege provinciale regelgeving niet toegestaan. De NOT-gemeenten vragen daarom de nieuw te vormen coalitie van de Provincie Overijssel dringend om ruimte voor het onderzoeken van mogelijkheden voor windenergie langs de randen van het Nationaal Landschap.

Windenergie heeft binnen de agrarische sector meer draagvlak dan zonnevelden, zo bleek tijdens het opstellen van het zonneveldenbeleid. Voor het opwekken van windenergie is minder grondoppervlak nodig. Daarnaast zijn windmolens ook belangrijk voor de balans in het energienetwerk: op tijden dat de zon niet schijnt, waait het vaak wel. Eén windmolen van 3 MW staat qua energieopbrengsten ongeveer gelijk aan 10 hectare zonneveld. Het inzetten van windmolens bespaart dus kostbare grond  in het Nationaal Landschap.

Dankzij de aanwezigheid van de Duitse windmolens direct over de landsgrens, staat ook de rest van de inwoners van het gebied niet direct afwijzend tegenover windmolens. Een veelgehoorde vraag tijdens diverse bijeenkomsten in Noordoost Twente over de energietransitie was: ‘Waarom zetten we niet een aantal windmolens langs de grens, daar staan toch de Duitse windmolens ook al?’ Een grensoverschrijdend energielandschap, in samenwerking met de Duitse buurgemeente Bad Bentheim, behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden. De heer Volker Pannen, burgemeester van Bad Bentheim, sprak zich eerder al positief uit over deze samenwerking. Hij ondersteunt het streven om energieopwekking en -transport grensoverschrijdend op te pakken.

Ook op andere locaties binnen Noordoost Twente, zoals bijvoorbeeld binnen industriële zones langs de A1, liggen mogelijk kansen voor het opwekken van windenergie. Op dit moment zijn alle mogelijkheden voor de toepassing van windenergie nog uitgesloten. Hierdoor worden de vele actuele lokale initiatieven op dit gebied in de kiem gesmoord.

Natuurlijk staan niet alle inwoners van NO-Twente te springen om windmolens; er zijn ook zeker tegengeluiden te horen. Deze hebben voornamelijk betrekking op geluidsoverlast en gezondheidsklachten door trillingen. Ook vinden sommige mensen windmolens gewoon niet mooi. Om deze zorgen objectief te kunnen beoordelen is onderzoek nodig, waarin onder andere ook deze zaken worden meegenomen.

Tot slot biedt de Energietransitie volgens de gemeenten ook grote kansen om Noordoost Twente in samenwerking met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisaties verder te ontwikkelen. De opbrengsten van veel energieprojecten kunnen namelijk lokaal worden ingezet. Hiermee kunnen de leefbaarheid van de kernen en de natuur van het Nationaal Landschap Noordoost Twente verder versterkt- en behouden worden voor de toekomst.

Vorige pagina