Samen in actie voor duurzame energie
Noordoost Twentse gemeenten geven groen licht voor eigen energiebedrijf

Noordoost Twentse gemeenten geven groen licht voor eigen energiebedrijf

maandag 30 mei 2022
De colleges van Dinkelland, Losser en Tubbergen hebben groen licht gegeven voor het oprichten van een coöperatief energiebedrijf, waaraan gemeenten en lokale energie-initiatieven op gelijkwaardige basis deelnemen. De gemeente Oldenzaal steunt het initiatief financieel. De samenwerking in het bedrijf maakt het mogelijk om kennis, ervaring en middelen te bundelen, grotere projecten voor energieopwekking op te pakken en de lokale productie van duurzame energie te versnellen.

Een belangrijk uitgangspunt van de energietransitie in Noordoost Twente is dat de opbrengsten van energieproductie zo veel mogelijk lokaal blijven: ‘lusten en lasten lokaal’. Daarmee wordt de leefbaarheid van het platteland gestimuleerd. Het nieuwe regionaal energiebedrijf moet de productie van energie in eigen regio versnellen.

De gemeenten en de lokale energie-initiatieven hebben in 2021 en 2022 in stappen toegewerkt naar de oprichting van het bedrijf.

Lokale energie initiatieven

Steeds meer groepen burgers willen samen hun dorp of stad verduurzamen. Ze starten een energie-initiatief en wekken samen zonne- of windenenergie op, werken aan energiebesparing, gezamenlijke inkoop van zonnepanelen of isolatiemateriaal, of richten zich op het gebruik van elektrische deelauto’s. In Noordoost Twente zijn verschillende lokale initiatieven actief om samen zonne-energie op te wekken door het plaatsen van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken. Inwoners kunnen lid worden van zo’n energie-initiatief en profiteren van de opbrengsten.
Het nieuwe coöperatieve energiebedrijf start met deze zon-op-dak initiatieven. Op termijn kunnen meer lokale initiatieven aansluiten. Het regionale energiebedrijf richt zich uitsluitend op de opwek van duurzame energie maar zal zelf niet optreden als energieleverancier.

Lokaal meer duurzame energie opwekken

Aanleiding voor de oprichting van een regionaal energiebedrijf zijn landelijke en regionale afspraken om lokaal meer duurzame energie op te wekken. Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt. De overgang naar een duurzame energievoorziening , de energietransitie, is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. In 2050 moet de energievoorziening bijna volledig duurzaam en CO2-neutraal zijn.

Alle gemeenten in Nederland hebben vanuit het klimaatakkoord de opdracht van het Rijk om duurzame energie op land op te wekken. In dit kader hebben de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen afgesproken een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES) Twente, voor de opwek van 225 GWh duurzame elektriciteit binnen de gemeentegrenzen in 2030.

Vorige pagina