Samen in actie voor duurzame energie
Noordoost Twente ontwikkelt concept warmtevisie

Noordoost Twente ontwikkelt concept warmtevisie

vrijdag 8 februari 2019
AardgasBiogas/GroengasBodemwarmte/geothermieRestwarmteWarmtepompenGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
‘Van het aardgas af gaan’ is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Onder het motto ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’, hebben de vier Noordoost Twentse gemeenten afgelopen week samen met netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties, lokale initiatieven, bedrijfsleven, kennisinstellingen en adviseurs gewerkt aan een gezamenlijke warmtevisie. Een unieke samenwerking die een gezamenlijke concept ‘Warmtevisie Noordoost Twente’ heeft opgeleverd.

“Noordoost Twente heeft tijdens een tweedaagse sprintsessie een flinke stap gezet om duidelijkheid te geven rondom het gefaseerd van aardgas afgaan in onze regio. Waarbij uiteraard aandacht is voor de technische haalbaarheid, kosten en handelingsperspectief voor onze inwoners”, vinden de vier duurzaamheidswethouders Ursula Bekhuis (Tubbergen), Ben Blokhuis (Dinkelland), Evelien Zinkweg (Oldenzaal) en Marcel Wildschut (Losser). “Er moet nog veel werk worden verzet, maar samen met alle partijen die hebben meegedacht hebben we er vertrouwen in dat het kan!”. De sprintsessie is mede mogelijk gemaakt door Nieuwe Energie Overijssel.

Goed isoleren noodzakelijk
Tijdens deze sprintsessie kwam duidelijk naar voren dat het goed isoleren van woningen de allereerste vereiste is om comfortabel te kunnen wonen zonder aardgas. De meest voor de hand liggende oplossing voor de beter geïsoleerde woningen lijkt op dit moment het zogenaamde ‘all-electric’, oftewel alles in de woning wordt aangedreven via elektriciteit. Het elektriciteitsverbruik neemt hierbij sterk toe, maar dat kan worden opgevangen door het opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Oudere woningen hybride oplossing
Voor oudere en moeilijker te isoleren woningen zijn hybride warmtepompen een mogelijke oplossing. Hierbij wordt zo veel mogelijk warmte uit de binnen- en buitenlucht gehaald met een warmtepomp, op koude dagen springt de ketel bij. Hiermee kan het aardgasverbruik teruggebracht worden tot ca. 40% van het oorspronkelijk gebruik. In de toekomst zien we mogelijkheden om het restant aan aardgas om te zetten in lokaal geproduceerd groengas aangevuld met duurzaam geproduceerd waterstofgas.

Warmtenetten
Als het mogelijk is wordt in stedelijk gebied de voorkeur gegeven aan een gezamenlijk warmtenet op basis van restwarmte en aardwarmte. Hiervoor zijn ongeveer 5000 woningen nodig. In deze woningen hoeven dan geen grootschalige aanpassingen uitgevoerd te worden, wel krijgen deze bewoners te maken met aansluitkosten op het warmtenet.

Stappenplan voor bewoners
Op dit moment wordt nog uitgewerkt wat de warmtevisie concreet voor bewoners betekent aan de hand van een stappenplan. Alle inwoners van Noord Oost Twente worden geïnformeerd over welke stappen zij richting aardgasvrij kunnen zetten, zonder dat zij daar later spijt van krijgen. Bijvoorbeeld omdat toch voor een andere oplossing wordt gekozen. Dit stappenplan wordt eind deze maand verwacht.Over financieringsmodellen (bijvoorbeeld gebouwgebonden financiering) wordt momenteel op landelijk niveau nagedacht in het kader van het klimaatakkoord.

Vervolgproces
De warmtevisie wordt komende maanden voorgelegd aan de colleges en gemeenteraden van de vier gemeenten. De warmtevisie is geen star document en wordt elke vijf jaar of zoveel eerder als nodig herzien. In de wijken die mogelijk al voor 2030 kunnen starten om van het aardgas af te gaan, worden door de betreffende gemeente en/of woningbouwvereniging benaderd om in gesprek gegaan met de inwoners. Goede ideeën vanuit de buurt zijn welkom om de warmtevisie aan te scherpen. Ook moet nog bekeken worden hoe dit plan van Noordoost Twente energetisch gaat passen binnen de Regionale Energiestrategie van Twente, dit zal in de loop van het jaar plaatsvinden.

Vorige pagina