Samen in actie voor duurzame energie
Noordoost Twente-gemeenten presenteren gezamenlijke warmtevisie

Noordoost Twente-gemeenten presenteren gezamenlijke warmtevisie

zondag 22 december 2019
RestwarmteGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Noordoost Twente-gemeenten presenteren gezamenlijke warmtevisie

Om de CO2-uitstoot te verminderen moeten in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas afgesloten zijn, zo heeft het kabinet besloten. Gemeenten in Nederland zijn vrij om te bepalen hoe ze dat het beste kunnen gaan doen. Om die operatie te laten slagen, hebben de gemeenten in Noordoost Twente (NOT) een gezamenlijke warmtevisie opgesteld. Nu de colleges uit Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen de warmtevisie in concept hebben vastgesteld, ligt de visie vanaf 10 januari ter inzage online op de site van de gemeente.

 

In deze visie wordt weergegeven welke dorpen en wijken met de huidige inzichten en huidige stand van de techniek het beste van het aardgas af kunnen in de toekomst. Voor het opstellen van de warmtevisie is in samenwerking met diverse partners de afgelopen maanden per wijk geïnventariseerd wat op dit moment de beste, meest praktische en meest betaalbare oplossing zou kunnen zijn. Deze informatie is de basis voor de NOT-warmtevisie. De warmtevisie dient minimaal elke vijf jaar herzien te worden en waar nodig bijgesteld.

 

Wijkuitvoeringsplannen
Als de warmtevisie door de verschillende colleges en vervolgens door de gemeenteraden is vastgesteld, volgen er in 2020 gesprekken met dorpsraden, inwoners, plaatselijke werkgroepen duurzaamheid en andere belanghebbenden in de verschillende wijken en dorpen. Per wijk of dorp worden zogenaamde ‘wijkuitvoeringsplannen’ samen met de bewoners opgesteld waarin voor die wijk wordt uitgewerkt hoe de woningen van het aardgas afgaan en welke eerste stappen hierin genomen kunnen worden. De NOT-gemeenten hebben een globale planning gemaakt met daarin welk dorp wanneer klaar moet zijn met het wijkuitvoeringsplan.

 

Samen doen

Het is nieuw, het is anders en daarom spannend”, vinden de wethouders. “De warmtetransitie is een enorme uitdaging, die we alleen kunnen volbrengen als we hierin nauw samenwerken met inwoners, ondernemers, waterschappen, netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties en gemeenten. Met elkaar gaan we voor een aardgasvrij Noordoost Twente op een manier die haalbaar en betaalbaar is.”

Vorige pagina