Samen in actie voor duurzame energie
Leuvinksveld Mariaparochie geen landelijke ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijk’

Leuvinksveld Mariaparochie geen landelijke ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijk’

maandag 26 oktober 2020
Gemeente Tubbergen
Heel Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Om daar te komen, moeten in 2030 de eerste 1.500.000 woningen van het aardgas af zijn. De wijk Leuvinksveld in Harbrinkhoek-Mariaparochie wil daar bij zijn. Ter ondersteuning wilde de wijk meelopen in het landelijke project ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. Vandaag kregen alle aanvragers bericht uit Den Haag: Leuvinksveld zit niet bij de gekozen pilots. Jammer, maar niet onoverkomelijk. De plannen gaan gewoon door.

Leuvinksveld is als pilot voor een aardgasvrije wijk naar voren geschoven omdat er een mogelijke bron voor een warmtenet is. Het idee: er wordt een Biomassaketel gebouwd die grootschalig warm water opwekt. Onder andere met afvalhout van Timmerfabriek Groothuis. Die warmte wordt dan via een aan te leggen warmtenet naar de aangesloten huizen en gebouwen verspreid. Vorig jaar zijn de dorpsraad, de werkgroep duurzaamheid, de gemeente Tubbergen en het platform ‘Energie van Noordoost Twente’ gestart met plannen voor een warmtenet. Afgelopen maart hebben de inwoners  van Leuvinksveld tijdens een informatiebijeenkomst instemmend gereageerd op het plan om een proeftuin te worden.

Een hele wijk van het aardgas af helpen is een enorme operatie. Wethouder Ursula Bekhuis hierover: “Deze subsidie was een mooie steun in de rug geweest, maar zonder zetten we ook door. Samen met de dorpsraad, de werkgroep en de inwoners zien we in Mariaparochie een mooie kans. Dat blijft zo. We gaan nu in alle rust verder onderzoeken hoe we dat van de grond kunnen krijgen.” Binnenkort gaan de organiserende partijen weer om tafel om verdere plannen voor Leuvinksveld te maken. Daarna worden de inwoners ook weer uitgenodigd om mee te denken over de plannen en uit te spreken hoe ze betrokken willen blijven. 

In het landelijk klimaatakkoord staat dat in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. Dat betekent dat ruim 7.000.000 woningen en 1.000.000 gebouwen een alternatieve warmtebron moeten hebben.  Dat zal in fases moeten gebeuren, met 2030 als mijlpaal. In dat jaar moeten er 1.500.000 woningen van het aardgas af zijn. De gemeente Tubbergen werkt daarvoor samen met de gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal in het platform ‘Energie van Noordoost Twente’. In 7 wijken uit deze gemeenten is gestart met de voorbereidingen voor een wijkuitvoeringsplan. Zo ook Leuvinksveld in Mariaparochie. Voor meer informatie: zie www.energievannoordoosttwente.nl.

Vorige pagina