Samen in actie voor duurzame energie
Klimaatakkoord: Hoe zit het?

Klimaatakkoord: Hoe zit het?

maandag 17 augustus 2020
Overig
Klimaatakkoord, hoe zit dat nou?

Duurzaamheid en het klimaatakkoord: hoe zit het nou?

Groene daken, hittestress, aardgasvrij, zonnedaken, geveltuintjes ... het gaat allemaal over een meer duurzame samenleving, maar begrijpt u het nog?!? We helpen u op weg met deze infographic.

Klimaatakkoord

Laten we beginnen bij het begin: het klimaatakkoord. In het Nederlandse klimaatakkoord is afgesproken om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen (CO2)in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990). Om dat te bereiken, zijn de volgende doelen gesteld:

  1. Gebouwde omgeving: in 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af.
  2. Mobiliteit (verkeer en vervoer) in 2050 is emissieloos en van hoge kwaliteit.
  3. Industrie: in 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit.
  4. Landbouw en landgebruik: in 2050 moet de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn.
  5. Elektriciteit: in 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

Energie van Noordoost Twente

Woon je in Dinkelland, Losser, Oldenzaal of Tubbergen? Dan zul je merken dat die gemeenten veel samenwerken als het gaat om duurzaamheid. In ieder geval voor het aardgasvrij maken van onze huizen en bedrijven en het duurzaam opwekken van energie (doel 1 en 5) trekken ze samen op. Die samenwerking heet ‘Energie van Noordoost Twente’. De resultaten van deze samenwerking vind je op deze website.

Daarnaast hebben de vier gemeenten zo hun eigen plannen als het gaat om de andere duurzaamheidstoelen. Lees hier wat uw gemeente doet:

Vorige pagina