Samen in actie voor duurzame energie
Wethouder Jaimi van Essen  wil kijken naar wat er wél kan

Wethouder Jaimi van Essen wil kijken naar wat er wél kan

dinsdag 27 oktober 2020
Jaimi van Essen, wethouder in Losser, is blij dat de veelbesproken plannen in de energietransitie eindelijk werkelijkheid worden. “Duurzaamheid is iets waar we al zo lang over praten met z’n allen, nu gaan we écht wat doen. Misschien krijgen we gaandeweg andere inzichten, maar als we nergens beginnen, leren we nooit iets.” Jaimi van Essen vertelt als één van de vier wethouders van het samenwerkingsverband Energie van Noordoost Twente over de energietransitie in Noordoost Twente.

Als je terugkijkt en vooruitblikt, waar staan we in de energietransitie?

“De tijd van plannenmakerij is voorbij, we gaan dingen nu daadwerkelijk realiseren. Dit is hét moment waarop we keuzes maken voor straks. Er is beleid ontwikkeld voor zonnevelden en windmolens, we zijn in verschillende wijken bezig met het verkennen hoe aardgasvrije wijken eruit kunnen zien en we vragen inwoners en ondernemers in een enquête wat zij belangrijk vinden. De vraag daarbij is niet of we wind, zon of biogas gaan inzetten als duurzame energiebron, die discussie is allang gepasseerd. We maken nu de keuze hoeveel wind, hoeveel zon en hoeveel biogas er nodig is. En vervolgens kijken we hoe we dat precies gaan aanpakken en inzetten in deze regio. Daarvoor moeten we experimenteren, op expeditie en niet alleen kijken naar wat er niet kan. Wat kan er wél? Wat past er?”

Welke uitdagingen verwacht je nog?

“We gaan nog tegen 100.000 meningen aanlopen, maar we hebben beperkt de tijd. Dit vraagstuk leent zich er niet voor om nog tien jaar te polderen. Uiteindelijk gaat het erom dat we niet alleen maar praten, maar iets gaan doen en, zodat we over twintig jaar kunnen zeggen dat we onze klimaatdoelstellingen eindelijk een keer gehaald hebben. Er ligt nog wel een taak voor ons als gemeenten om inwoners en ondernemers ervan te overtuigen dat deze energietransitie de regio ook veel op kan leveren. Inwonersinitiatieven en energiecoöperaties mogen bijvoorbeeld 10% van een zonnepark zelf exploiteren, dat is financieel heel interessant. En de revenuen komen niet bij de grote energiemaatschappijen terecht, maar bij onze inwoners in de regio zelf.”

Hoe kan Energie van Noordoost Twente initiatieven steunen?

“Als gemeenten binnen de Energie van Noordoost Twente moeten we kijken hoe we energiecoöperaties en inwonersinitiatieven kunnen helpen om de rompslomp af te vangen die komt kijken bij de exploitatie van zonneparken of windmolens. Je wilt niet dat het enthousiasme strandt, omdat je moet uitzoeken hoe het zit met de belastingdienst of verschillende rechtsvormen. Heb je hulp nodig bij je initiatief? Zeg het, meld het, dan regelen we het. In die fase zitten we met z’n allen, we moeten experimenteren met elkaar. Dus ga niet zelf lopen broeden, zoek hulp binnen je gemeente of binnen de Energie van Noordoost Twente en dan vinden we samen wel iets dat past.”

Waarom is de samenwerking in Noordoost Twente zo belangrijk?

“In elke gemeente in Noordoost Twente zit weer net andere kennis en kunde. Die kennis moeten we gezamenlijk gebruiken, daar leren we allemaal van. Een tijdje geleden was er het plan om bij Singraven een waterrad te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Dan maakt het niet uit dat het in Dinkelland staat en niet in Losser, daar stellen we samen geld voor beschikbaar.”

Welke successen zijn er al geboekt waar je trots op bent?

“Dat we als de Energie van Noordoost Twente met de vier gemeenten meedoen met het lobbytraject om ook grensoverschrijdend stappen te zetten in de energietransitie. Duitsland is zo dichtbij, er zit maar een paar kilometer tussen. Bad Bentheim bijvoorbeeld wekt 136% duurzame energie op, zij hebben dus overcapaciteit. Waarom gaan we daar de stekker niet inpluggen? Sowieso kunnen we nog heel veel leren van de manier waarop ze over de grens omgaan met duurzame energie. Ook voor technische bedrijven biedt dat kansen.”

Welke kansen zie je nog meer in Noordoost Twente?

“We willen het buitengebied graag leefbaar houden en met twee of drie windmolens op je land, word je al energieboer. Juist agrariërs willen heel graag met windmolens aan de slag, de energietransitie biedt dus ook kansen voor de agrarische sector.”


Over Energie van Noordoost Twente

Energie van Noordoost Twente is een initiatief van de vier Noordoost Twentse gemeenten en bedoeld voor alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen die willen bijdragen aan de energietransitie van ons gebied. Door deze krachtenbundeling treedt er een versnelling op en dragen we actief bij aan de Regionale Energiestrategie van Twente.

Vorige pagina