Samen in actie voor duurzame energie
Geef uw mening over het klimaatbeleid!

Geef uw mening over het klimaatbeleid!

dinsdag 9 maart 2021
ActiviteitGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente TubbergenOverig
Windmolens op land, verhogen van de gasprijs of toch een vleesbelasting? Wat denkt de Nederlandse samenleving over het Nederlandse klimaatbeleid? Vanaf 5 maart tot 14 maart kan iedereen van 18 jaar en ouder zijn/haar voorkeuren kenbaar maken via een landelijke online raadpleging. Wij vragen inwoners van Noordoost Twente om deel te nemen aan dit onderzoek.

Over het onderzoek

Alle Nederlanders kunnen aangeven welke keuzes zij zouden maken als zij op de stoel van het nieuwe kabinet zouden zitten. Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met de TU Delft start-up Populytics, gaan dat onderzoeken via een eigen methode. Het onderzoek loopt van 5 maart (10.30 uur) tot 14 maart. De uitkomsten van het onderzoek worden aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 

 

Veel mensen zien graag dat de samenleving beter wordt betrokken bij klimaatbeleid en -maatregelen. Eerder hield voorzitter Ed Nijpels van het Voortgangsoverleg hiervoor een pleidooi. Vorige maand gaf het kabinet de commissie-Brenninkmeijer de opdracht voor half maart te komen met een advies over burgerpanels. Nijpels gaf al aan de resultaten van de raadpleging in april graag in ontvangst te willen nemen en door te sturen naar het ministerie van EZK: “Instrumenten als deze laten de stem van de gemiddelde Nederlander beter doorklinken. Het is een goede aanvulling. Het helpt om beleid te maken dat gesteund en gedragen wordt door een breed deel van de bevolking.” Een nieuwe regering zou de resultaten kunnen gebruiken om te besluiten welke klimaatmaatregelen zij gaat nemen. Het onderzoek wordt betaald vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Vooronderzoek

Vorige week is de klimaatraadpleging al gedaan door een representatieve groep Nederlanders. Die waren over het gehele politieke spectrum erg enthousiast. Zij droegen vernieuwende ideeën aan en waarderen zeer dat zij hun stem op een serieuze manier kunnen laten horen. Ook burgers die niet van plan zijn te gaan stemmen namen de tijd. Tegenstellingen tussen burgers blijken soms veel kleiner te zijn dan aan talkshowtafels of in politieke debatten wordt verondersteld. Sommige maatregelen blijken populairder onder burgers dan onder politici, of juist andersom.

Methode

In deze methode (Participatieve Waarde Evaluatie, PWE) nemen inwoners zitting op de stoel van de nieuwe regering. Ze krijgen tien maatregelen te zien, en krijgen ook informatie over de effecten en de kosten daarvan. Daarna kunnen ze per maatregel aangeven óf, en in hoeverre ze vinden dat de overheid deze moet toepassen om de nationale klimaatdoelstellingen te halen. Deelnemers kunnen in het onderzoek maximaal 15 miljard euro uitgeven. Ook kunnen zij argumenten voor hun keuzes en ideeën leveren.
De dilemma’s van een bestuurder worden zo zichtbaar. Dat geeft meer informatie en begrip dan een opiniepeiling of referendum, waarin vaak alleen ‘ja’ of ‘nee’ de keus is.

Lees meer over de onderzoeksmethode en het onderzoek naar het klimaatbeleid.

Vorige pagina