Samen in actie voor duurzame energie
Mariaparochie vol energie op zoek naar alternatieven voor aardgas

Mariaparochie vol energie op zoek naar alternatieven voor aardgas

dinsdag 7 april 2020
AardgasBuurtaanpakGemeente Tubbergen
In 2050 moet heel Nederland aardgasvrij zijn. Dit betekent dat ruim 7.000.000 woningen en 1.000.000 gebouwen een alternatieve warmtebron moeten hebben. Dit kan natuurlijk niet allemaal tegelijk. Daarom zal dit in fases gebeuren, met 2030 als mijlpaal. In dat jaar moeten er 1.500.000 woningen van het aardgas af zijn. Harbrinkhoek/Mariaparochie is klaar voor de start.

In het jaar 1963 stapte Nederland massaal over op aardgas. Er werd met man en macht gewerkt om die operatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. De insteek was destijds dat dit geen kosten mocht meebrengen voor de inwoners. En dat geldt nu nog steeds. Het Rijk benadrukt dat de overstap naar een aardgasvrij bestaan haalbaar en betaalbaar moet zijn.

Tijdens de kernavond in Harbrinkhoek/Mariaparochie die eerder dit jaar gehouden werd, bleek dat het dorp er klaar voor was en graag wil meewerken aan een pilot voor Aardgasvrij Wonen. Daarom werd door de dorpsraad, de werkgroep duurzaamheid van Harbrinkhoek/Mariaparochie en de gemeente Tubbergen op 9 maart een informatieavond gehouden in de Alphonsusschool in Mariaparochie.

Naast het informeren en antwoord geven op belangrijke vragen was een belangrijk onderwerp van deze avond namelijk een ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. “Het rijk heeft een subsidie opengesteld voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving”, vertelt duurzaamheidswethouder Ursula Bekhuis. “Dit betekent dat er per woning/gebouw een bedrag kan worden aangevraagd om de verandering te kunnen financieren. Denk hierbij aan een relatief eenvoudige ingreep zoals het vervangen van een gaskookstel naar een elektrisch fornuis. Maar ook aan zaken als een warmteafgiftessysteem bij een warmtenet of verregaande isolerende maatregelen.”

Op dit moment kan iedere gemeente in Nederland kan voor 1 wijk of kern subsidie aanvragen. Naar verwachting zal het Rijk deze subsidie aan 25 wijken toekennen. Omdat Tubbergen als een van de weinige gemeentes in Nederland al een warmtevisie heeft opgesteld, wordt deze subsidie aangevraagd voor Harbrinkhoek/Mariaparochie. De subsidie is bestemd voor de wijk Leuvinksveld in Mariaparochie.

“De belangrijkste reden om te kiezen voor Leuvinksveld in Mariaparochie is de aanwezigheid van een mogelijke bron voor het warmtenet”, legt de wethouder uit. “Een warmtenet is een zeer geschikt alternatief, met name ook voor oudere woningen.”

Tijdens de informatieavond op 9 maart zijn de kansen die deze subsidie bieden uitgebreid besproken met de inwoners. Vanuit de aanwezigen werd hier enthousiast op gereageerd. Tijdens de peiling van het draagvlak op de bijeenkomst werd vrijwel unaniem ingestemd met het doen van de aanvraag. Dit draagvlak is essentieel voor een succesvolle aanpak. In de komende periode werken inwoners en gemeente nauw samen om de plannen zo concreet mogelijk uit te werken en de aanvraag voor te bereiden. Op uiterlijk 1 mei wordt de aanvraag ingediend bij het ministerie van BZK. Naar verwachting zal rond eind juli duidelijk worden of de aanvraag van Harbrinkhoek/Mariaparochie zal worden gehonoreerd door het Rijk.


Bron: www.tubbergen.nl 

Vorige pagina