Samen in actie voor duurzame energie
ISDE-subsidie met vijf jaar verlengd

ISDE-subsidie met vijf jaar verlengd

donderdag 7 januari 2021
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Afgelopen jaar is de ISDE-regeling met vijf jaar verlengd. Ook in 2021 kunnen particulieren en bedrijven subsidie aanvragen voor aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. Bovendien is de regeling uitgebreid, zodat ook andere investeringen eronder vallen.

Middels de ISDE-subsidieregeling stimuleert de overheid de keuze voor duurzame verwarmingstechnieken. De regeling is met name bedoeld voor kleine installaties zoals warmtepompen waarvoor geen beroep kan worden gedaan op de SDE+-regeling. Vanaf 4 januari kan ook ISDE-subsidie worden aangevraagd voor isolatiemaatregelen, collectieve aansluiting op een warmtenet en door bedrijven die windmolens plaatsen. Het totaal beschikbare ISDE-budget is daarbij verhoogd van 100 miljoen euro (2020) naar 124 miljoen euro (2021).

Isolatiemaatregelen

Met het toevoegen van isolatiemaatregelen aan de ISDE-regeling wordt de ‘oude’ SEEH (Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis) voor woningeigenaren en bewoners overgeheveld. Woningeigenaren kunnen vanaf 4 januari ISDE-subsidie aanvragen voor vijf typen isolatiemaatregelen: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas. Op de website van RVO staat welk subsidiebedrag voor elke maatregel (per 1 m² isolatie) geldt. Overigens verdwijnt de SEEH niet helemaal: tot 31 december 2022 kunnen Verenigingen van Eigenaren er nog een beroep op doen.

Minimaal twee maatregelen

Om in aanmerking te komen voor isolatiesubsidie vanuit de ISDE, geldt de voorwaarde dat er minimaal twee maatregelen tegelijk worden genomen. Dat kunnen twee verschillende isolatiemaatregelen zijn (de regel die binnen de SEEH gold), maar ook de combinatie van één isolatiemaatregel met minimaal één warmtetechniek zoals een warmtepomp. Die ‘twee’ maatregelen’-voorwaarde geldt overigens alleen om in aanmerking te komen voor isolatiesubsidie. Bij de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler zijn geen aanvullende maatregelen nodig om ISDE-geld toegekend te krijgen; daarbij blijven de bestaande ISDE-regels gelden.

Warmtenetten en windmolens

De ISDE-regeling kent met ingang van 4 januari nog twee andere uitbreidingen. Ten eerste kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) voortaan subsidie aanvragen voor een collectieve aansluiting op een warmtenet. Het moet daarbij om een appartementencomplex gaan waarvan de bewoners eigenaar zijn van het koopappartement én hoofdbewoner zijn. Een andere toevoeging is dat zakelijke partijen ISDE-subsidie kunnen aanvragen voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines. Dit is een tijdelijke uitbreiding die loopt tot 31 december 2023.

Verdeling ISDE-subsidiegelden in 2020
Voor heel 2020 was een ISDE-bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar, waarvan in de maanden tot en met november ruim 60 miljoen werd geclaimd. Veruit het grootste deel van dat bedrag, zo’n 44 miljoen euro, werd aangevraagd voor de aanschaf van warmtepompen (34 miljoen euro bij particulieren, 15 miljoen euro in de zakelijke markt). Het restant was bestemd voor zonneboilers (7,3 miljoen euro), pelletkachels (4 miljoen euro) en biomassaketels.

 

Geen nieuwbouw

Ook het afgelopen jaar zijn wijzigingen aan de ISDE-regeling doorgevoerd: voor nieuwbouwwoningen is de aanschafsubsidie voor warmtepompen en zonneboilers op 1 januari 2021 volledig uitgefaseerd. Omdat nieuwbouw in principe niet meer op het gasnet wordt aangesloten, hebben duurzame verwarmingstechnieken geen extra stimulans meer nodig, zo luidt het argument van de overheid. Voor biomassaketels en pelletkachels kon al eerder geen ISDE-subsidie meer worden aangevraagd, ook niet bij bestaande bouw. De reden daarvoor is dat de duurzaamheid van deze verwarmingstechnieken wordt betwijfeld.bron: https://www.vakbladwarmtepompen.nl/sector/artikel/2021/01/isde-subsidie-voor-isolatiemaatregelen-windmolens-en-aansluiting-op-warmtenet-1016663

Vorige pagina