Samen in actie voor duurzame energie

Gasverbruik verminderen met een training met inregelkit en instructiefilm

vrijdag 2 juni 2023
AardgasEnergiebesparingInspiratiePilotProjectGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente TubbergenOverig
De vier gemeenten in Noordoost Twente en buurtinitiatief Gas terug helpen inwoners om het gasverbruik thuis te verminderen. Dat kan namelijk door het verwarmingssysteem beter in te stellen; waterzijdig inregelen. Tijdens trainingen in februari en maart leerden inwoners aan de hand van een instructiefilm hoe ze dat zelf kunnen den. Dat bespaart zo’n 10 tot 20% gas. Dat scheelt geld en het blijft even warm. In het najaar volgen nieuwe trainingen in de NOT gemeenten.
Gasverbruik verminderen met een training met inregelkit en instructiefilm

Verduurzamen eigen woning is maatwerk

woensdag 28 september 2022
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
De mogelijkheden om wijken met collectieve oplossingen aardgasvrij te maken, zijn beperkt. Dat is de belangrijkste conclusie die kan worden getrokken uit de onderzoeken die de afgelopen jaren in zeven Twentse wijken zijn gedaan. Het gaat om de wijken en dorpen Tilligte en Weerselo in Dinkelland, Beuningen en Losser-West in Losser, De Thij in Oldenzaal, Harbrinkhoek Mariaparochie en Manderveen in Tubbergen.
Verduurzamen eigen woning is maatwerk

Energiecoöperatie Noordoost Twente opgericht

donderdag 25 augustus 2022
Met het tekenen van de akte van oprichting op vrijdag 19 augustus, is de Energiecoöperatie Noordoost Twente een feit. Het coöperatieve bedrijf, waar de gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen en zes lokale energie-initiatieven op gelijkwaardige basis aan deelnemen, moet de lokale productie van duurzame energie versnellen. Dat is belangrijk om de landelijk afgesproken doelen voor productie van duurzame energie te behalen en de opbrengsten in eigen regio te houden. Gemeente Oldenzaal ondersteunt dit initiatief financieel.
Energiecoöperatie Noordoost Twente opgericht

Noaberwarmte: onderzoek naar kleinschalig warmtenet in Noordoost Twente

maandag 18 juli 2022
Bodemwarmte/geothermieWarmtepompenBuurtaanpakCoöperatiePilotGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente Tubbergen
Energiecoöperatie Greuner is een onderzoek gestart op verzoek van de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Losser naar de mogelijkheden, haalbaarheid en betaalbaarheid van kleinschalige lokale warmtenetten in Noordoost Twente, als alternatieve warmtebron voor aardgas.
Noaberwarmte: onderzoek naar kleinschalig warmtenet in Noordoost Twente

Noordoost Twentse gemeenten geven groen licht voor eigen energiebedrijf

maandag 30 mei 2022
De colleges van Dinkelland, Losser en Tubbergen hebben groen licht gegeven voor het oprichten van een coöperatief energiebedrijf, waaraan gemeenten en lokale energie-initiatieven op gelijkwaardige basis deelnemen. De gemeente Oldenzaal steunt het initiatief financieel. De samenwerking in het bedrijf maakt het mogelijk om kennis, ervaring en middelen te bundelen, grotere projecten voor energieopwekking op te pakken en de lokale productie van duurzame energie te versnellen.
Noordoost Twentse gemeenten geven groen licht voor eigen energiebedrijf

Energiedagen: gemeenten helpen inwoners op weg naar een energiezuinig huis

dinsdag 3 mei 2022
Wie inspiratie zoekt voor het verlagen van de energierekening of aan de slag wil met energiebesparing vindt alles wat hij of zij wil weten op één plek tijdens de Energiedagen van Noordoost Twente. Energie van Noordoost Twente organiseert deze dagen op 20 en 21 mei voor de inwoners van Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. Zij kunnen er betrouwbare informatie en inspiratie ophalen voor energiebesparing in en om huis, isolatie en zelf energie opwekken.
Energiedagen: gemeenten helpen inwoners op weg naar een energiezuinig huis

Windpotentieelanalyse Bad Bentheim tot en met 15 mei ter inzage

maandag 25 april 2022
De gemeente Bad Bentheim heeft ruimtelijke plannen ter inzage liggen voor de mogelijke realisatie van windmolens binnen hun grondgebied. Aan de hand van uitsluitings- en reserveringscriteria zijn potentieel geschikte gebieden voor de hele gemeente bepaald voor het gebruik van windturbines. Dit moet ervoor zorgen dat windturbines worden geconcentreerd op locaties die passen bij bewoning en landschap.
Windpotentieelanalyse Bad Bentheim tot en met 15 mei ter inzage

Noordoost Twentse gemeenten zien kansen in eigen energiebedrijf

woensdag 26 januari 2022
Noordoost Twente wil met de oprichting van een eigen, duurzaam energiebedrijf de lokale productie van duurzame energie versnellen. De colleges van Dinkelland, Losser en Tubbergen stemden daarom in met drie voorstellen. Naast het besluit tot oprichting van het energiebedrijf waarin gemeenten en lokale energie-initiatieven op gelijkwaardige basis deelnemen, gaat het om garantstelling op leningen voor projecten en beleidsregels voor lokaal eigendom. De gemeente Oldenzaal zal in eerste instantie zelf niet plaatsnemen in het regionaal energiebedrijf, maar ondersteunt de opstart van het project met een financiële bijdrage en ambtelijke capaciteit.
Noordoost Twentse gemeenten zien kansen in eigen energiebedrijf

Themasessie kernenergie en waterstof

dinsdag 21 december 2021
WaterstofInspiratieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Kernenergie en waterstof worden steeds vaker genoemd als CO2-vrije energiebronnen. Maar zijn dit realistische alternatieven? Kunnen we het klimaat redden met zon- en windenergie? Wat is het belang van ‘regelbaar vermogen’? En welke energiebronnen moeten we reserveren voor welk soort gebruik?
Themasessie kernenergie en waterstof

10.000e energiebespaarbon uitgegeven in Tubbergen

dinsdag 2 november 2021
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Martine Hoek uit Albergen leverde dit weekend de 10.000e Bon van Noordoost Twente in bij Praxis in Tubbergen. Verkoopmedewerkster Claudia van Ulzen van Praxis verraste Martine met bloemen en Bonbons… van Noordoost Twente.
10.000e energiebespaarbon uitgegeven in Tubbergen

Ook huurders krijgen 80 euro voor energiebesparing van hun gemeente

maandag 25 oktober 2021
Eén dezer dagen valt de Bon van Noordoost Twente bij alle huurwoningen in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen op de deurmat. In april ontvingen huiseigenaren al een bon, nu geven de gemeenten op dezelfde manier ook de huurders een bijdrage om energiebesparende maatregelen te nemen. Woningcorporaties ondersteunen de actie van harte.
Ook huurders krijgen 80 euro voor energiebesparing van hun gemeente

Intentieovereenkomst voor oprichting groengasbedrijf in Noordoost Twente

donderdag 7 oktober 2021
Biogas/GroengasGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
De productie van groengas uit biogas kan in Noordoost Twente een goede bijdrage leveren aan de energietransitie. Groengas is een duurzaam alternatief voor aardgas en kan relatief eenvoudig worden gewonnen uit bijvoorbeeld mest. Boeren uit Noord-Deurningen, verenigd in de coöperatie IJskoud, het Energiefonds Overijssel, Cogas en de gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen tekenen daarom een intentieovereenkomst om te komen tot de oprichting van een groengasbedrijf in Noordoost Twente.
Intentieovereenkomst voor oprichting groengasbedrijf in Noordoost Twente

Afstemming Noordoost Twente en provincie Overijssel op zoekgebieden windenergie

woensdag 29 september 2021
De Noordoost Twentse gemeenten hebben eind november 2020 een concept windbeleid gepubliceerd. In dit beleid zijn zoekgebieden aangewezen waarin, binnen randvoorwaarden, windturbines mogelijk worden. Over dit beleid is nog geen besluit genomen door de gemeenteraden van Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.
Afstemming Noordoost Twente en provincie Overijssel op zoekgebieden windenergie

Energiekrant voor heel Noordoost Twente

dinsdag 10 augustus 2021
In de zomer van 2021 viel in heel Noordoost Twente de ‘Energiekrant’ op de deurmat. Het is een krant boordevol informatie over de energietransitie, nieuwe energievormen en de betekenis hiervan voor onze inwoners. De krant is samen met de huis-aan-huisbladen verspreid in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.
Energiekrant voor heel Noordoost Twente

Noordoost Twentse gemeenten zien grote potentie in groengas uit biogas

maandag 12 juli 2021
Biogas/GroengasGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
De productie van groengas uit biogas kan in Noordoost Twente een forse bijdrage leveren aan een succesvolle energietransitie. Groengas, dat aardgas een-op-een kan vervangen, wordt gemaakt van biogas. Het wordt via het bestaande aardgasnetwerk verspreid. Dit is dè oplossing voor plattelandskernen en woningen in het buitengebied, die niet betaalbaar op een andere manier van het aardgas af te halen zijn. Daarom willen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen samen investeren in onderzoek naar de haalbaarheid en vorm van een productiebedrijf voor groengas.
Noordoost Twentse gemeenten zien grote potentie in groengas uit biogas

Petitie tegen windmolens overhandigd aan de vier Noordoost Twentse gemeenten

dinsdag 6 juli 2021
WindenergieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Op maandag 5 juli overhandigde de Stichting Behoud Twents Landschap een petitie aan de wethouders Volmerink (Tubbergen) en Nijhuis (Losser), die deze namens de vier Noordoost Twentse gemeenten in ontvangst namen. Met deze petitie roept de stichting op om de plaatsing van windmolens in het Noordoost Twentse landschap tegen te houden.
Petitie tegen windmolens overhandigd aan de vier Noordoost Twentse gemeenten

Gemeenten geven huiseigenaren 80 euro voor energiebesparing

woensdag 12 mei 2021
EnergiebesparingIsolerenActiviteitInspiratieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente TubbergenOverig
Een feestelijk moment voor de wethouders Duurzaamheid van Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen: zij ontvingen de eerste Bon van Noordoost Twente. Een bon waarmee de gemeenten huiseigenaren een financieel steuntje in de rug bieden om energiebesparende maatregelen te nemen.
Gemeenten geven huiseigenaren 80 euro voor energiebesparing

RIVM over grote windmolens en gezondheid

dinsdag 4 mei 2021
Hoeveel effect heeft het een grote windmolen (windturbine) op de gezondheid van omwonenden? In 2020 heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht wat de internationale wetenschap hierover tussen 2017 en 2020 zegt. Dat gaat onder andere over het effect van windturbines op de ervaring van hinder, verstoring van de slaap, hartvaatstelsel en de stofwisseling. Het RIVM keek ook wat er in de wetenschap bekend is over effecten van het zicht op windmolens en het lokale besluitvormingsproces. Dit onderzoek van het RIVM is nu ook in het Nederlands beschikbaar.
RIVM over grote windmolens en gezondheid

Noordoost Twentse gemeenten verlagen RES-bod

dinsdag 30 maart 2021
In de Regionale Energiestrategie (RES) geven alle gemeenten in Nederland verdeeld over 30 regio’s aan hoe zij gaan bijdragen aan het duurzaam opwekken van energie, zoals afgesproken in het klimaatakkoord. Daarvoor doet elke gemeente een bod hoeveel zon- en windenergie zij op land gaan opwekken in 2030. Daarna volgt nog een tweede ronde voor 2050, wanneer Nederland helemaal klimaatneutraal wil zijn. De Noordoost Twentse gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben voor 2030 in de concept RES een gezamenlijk bod ingediend bij de RES Twente. Dat bod wordt nu verlaagd van 335GWh naar 225GWh, wat vooral invloed heeft op het aantal grote windmolens.
Noordoost Twentse gemeenten verlagen RES-bod

Bespaarbon voor huiseigenaren in Noordoost Twente

donderdag 25 maart 2021
Huiseigenaren in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen ontvangen nog voor de zomer de ‘Bon van Noordoost Twente’. De bon heeft een waarde van €80 en kan worden gebruikt voor energiebesparende producten of advies. Met de bon kunnen bijvoorbeeld tochtstrips, led-lampen, radiatorfolie of een energiebesparende douchekop worden aangeschaft.
Bespaarbon voor huiseigenaren in Noordoost Twente

Geef uw mening over het klimaatbeleid!

dinsdag 9 maart 2021
ActiviteitGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente TubbergenOverig
Windmolens op land, verhogen van de gasprijs of toch een vleesbelasting? Wat denkt de Nederlandse samenleving over het Nederlandse klimaatbeleid? Vanaf 5 maart tot 14 maart kan iedereen van 18 jaar en ouder zijn/haar voorkeuren kenbaar maken via een landelijke online raadpleging. Wij vragen inwoners van Noordoost Twente om deel te nemen aan dit onderzoek.
Geef uw mening over het klimaatbeleid!

Noordoost Twentse gemeenten blij met zienswijzen windbeleid

donderdag 18 februari 2021
WindenergieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Tot 5 februari 2021 konden inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen op het in november 2020 gepubliceerde concept windbeleid van Noordoost Twente. De gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Tubbergen hebben daarin samen kaders opgesteld voor het aanvragen van een vergunning voor windturbines in Noordoost Twente. In totaal zijn er 209 zienswijzen binnengekomen: 48 in Dinkelland, 18 in Oldenzaal, 43 in Losser en 100 in Tubbergen.
Noordoost Twentse gemeenten blij met zienswijzen windbeleid

ISDE-subsidie met vijf jaar verlengd

donderdag 7 januari 2021
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Afgelopen jaar is de ISDE-regeling met vijf jaar verlengd. Ook in 2021 kunnen particulieren en bedrijven subsidie aanvragen voor aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. Bovendien is de regeling uitgebreid, zodat ook andere investeringen eronder vallen.
ISDE-subsidie met vijf jaar verlengd

Meerderheid inwoners is voor duurzame energieopwekking in Noordoost Twente

maandag 21 december 2020
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente TubbergenOverig
Een ruime meerderheid van de inwoners in Noordoost Twente ziet klimaatverandering als een probleem. Diezelfde meerderheid vindt dat we onze energie daarom duurzaam moeten gaan opwekken. Zo blijkt uit een enquête van Energie van Noordoost Twente. Het samenwerkingsverband van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen deelt de resultaten van een extern onderzoek onder inwoners over duurzame opwek van energie (zon en wind).
Meerderheid inwoners is voor duurzame energieopwekking in Noordoost Twente

Verlenging inzagetermijn concept windbeleid Noordoost Twente

donderdag 17 december 2020
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente TubbergenOverig
In november is het concept windbeleid voor Noordoost Twente gepubliceerd. Dit windbeleid is opgesteld door vier gemeenten die samenwerken in de energietransitie: Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. Het concept windbeleid ligt ter inzage bij de afzonderlijke gemeenten, zodat inwoners daarop kunnen reageren. De termijn daarvoor zou net voor de kerst aflopen, maar is nu door de Noordoost Twentse gemeenten verlengd tot en met 5 februari 2021.
Verlenging inzagetermijn concept windbeleid Noordoost Twente

Gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen willen ook windenergie

woensdag 4 november 2020
De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen komen, onder de vlag van Energie van Noordoost Twente (EvNOT,) met een gezamenlijk windbeleid. Vanaf 10 november ligt dit beleid formeel bij de gemeenten ter inzage en kunnen inwoners daarop reageren. Na verwerking van de reacties zullen de afzonderlijke gemeenteraden het concept windbeleid bespreken en hierover besluiten.
Gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen willen ook windenergie

Noordoost Twentse gemeenten vragen mening inwoners over windmolens en zonnevelden

donderdag 29 oktober 2020
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Deze week doen de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen een inwonersenquête uit over duurzame opwek van energie (zon en wind) in hun gemeenten. Zij doen dit vanuit hun samenwerkingsverband ‘Energie van Noordoost Twente.’ De reden is het veranderende klimaat en de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken. In de energietransitie wordt over heel Nederland per regio vastgelegd hoeveel zonne-energie en windenergie opgewekt moet gaan worden. De Noordoost Twentse gemeenten staan ook voor deze keuze. Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen willen de mening van de inwoners peilen voordat hier definitieve besluiten over genomen worden. De enquête wordt verstuurd aan 15.000 adressen in Noordoost Twente en loopt tot 22 november 2020.
Noordoost Twentse gemeenten vragen mening inwoners over windmolens en zonnevelden

Gemeenten in Noordoost Twente onderzoeken oprichting duurzaam energiebedrijf

woensdag 28 oktober 2020
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Is een eigen, duurzaam energiebedrijf interessant om sneller duurzame energie te produceren in Noordoost Twente? Dat is de vraag waarnaar de vier gemeenten in Noordoost Twente - Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen - een onderzoek starten. Zij doen dit vanuit hun samenwerkingsverband ‘Energie van Noordoost Twente’. De aanleiding voor het onderzoek zijn de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken.
Gemeenten in Noordoost Twente onderzoeken oprichting duurzaam energiebedrijf

Van het gas af: we zijn gestart

dinsdag 27 oktober 2020
Nog dertig jaar en dan moet iedereen in Nederland aardgasvrij wonen. In Noordoost Twente zijn er zeven wijken die we in 2030 van het gas af willen hebben. Dat is een hele opgave en vraagt veel voorbereiding. In (onder andere) Harbrinkhoek-Mariaparochie zijn de voorbereidingen al gestart.
Van het gas af: we zijn gestart

Wat vinden inwoners belangrijk in de energietransitie?

dinsdag 27 oktober 2020
Hoe staan inwoners in Noordoost Twente tegenover zonneparken en windmolens? Wat vinden ze belangrijk bij de keuzes die we moeten maken om in de toekomst duurzaam energie opwekken? Tot en met eind oktober krijgen 15.000 geselecteerde inwoners in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan een enquête over de energietransitie.
Wat vinden inwoners belangrijk  in de energietransitie?

Wethouder Jaimi van Essen wil kijken naar wat er wél kan

dinsdag 27 oktober 2020
Jaimi van Essen, wethouder in Losser, is blij dat de veelbesproken plannen in de energietransitie eindelijk werkelijkheid worden. “Duurzaamheid is iets waar we al zo lang over praten met z’n allen, nu gaan we écht wat doen. Misschien krijgen we gaandeweg andere inzichten, maar als we nergens beginnen, leren we nooit iets.” Jaimi van Essen vertelt als één van de vier wethouders van het samenwerkingsverband Energie van Noordoost Twente over de energietransitie in Noordoost Twente.
Wethouder Jaimi van Essen  wil kijken naar wat er wél kan

Leuvinksveld Mariaparochie geen landelijke ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijk’

maandag 26 oktober 2020
Gemeente Tubbergen
Heel Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Om daar te komen, moeten in 2030 de eerste 1.500.000 woningen van het aardgas af zijn. De wijk Leuvinksveld in Harbrinkhoek-Mariaparochie wil daar bij zijn. Ter ondersteuning wilde de wijk meelopen in het landelijke project ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. Vandaag kregen alle aanvragers bericht uit Den Haag: Leuvinksveld zit niet bij de gekozen pilots. Jammer, maar niet onoverkomelijk. De plannen gaan gewoon door.
Leuvinksveld Mariaparochie geen landelijke ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijk’

Oproep aan minister: Bied ruimte voor grensoverschrijdende energie-uitwisseling

dinsdag 20 oktober 2020
WindenergieGemeente LosserOverig
De (grens)provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en de (grens)gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen doen een dringend beroep op minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om het mogelijk te maken hernieuwbare elektriciteit uit te wisselen met de Duitse buurgemeenten. Daarvoor is aanpassing van wetgeving noodzakelijk. De provincies en gemeenten vragen nu om, vooruitlopend op een wetswijziging, de drie gemeenten aan te wijzen als experimenteergebied.

Door elektriciteit uit te wisselen met Duitse buurgemeenten worden de problemen met de netcapaciteit verminderd, versnellen we de energietransitie in de grensgebieden en dragen we bij aan zuinig en efficiënt ruimtegebruik.
Oproep aan minister: Bied ruimte voor grensoverschrijdende energie-uitwisseling

Van het aardgas af: beginnen met opstellen wijkuitvoeringsplan Losser-West

dinsdag 22 september 2020
Gemeente Losser
Onderzoek onder inwoners van Losser-West
Van het aardgas af: beginnen met opstellen wijkuitvoeringsplan Losser-West

Tien Twentse gemeenten zetten verdere stappen in de verduurzaming van hun energieverbruik

maandag 14 september 2020
ProjectGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente Tubbergen
Tien Twentse gemeenten zetten verdere stappen in de verduurzaming van hun energieverbruik. Vanaf 2021 zullen de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Tubbergen en Wierden duurzaam opgewekte elektriciteit afnemen van Twence, waarvan ze ook al aandeelhouder zijn.
Tien Twentse gemeenten zetten verdere stappen in de verduurzaming van hun energieverbruik

Samenwerkingsprojecten Duurzame Energie in Noord Oost Twente

dinsdag 25 augustus 2020
InspiratieProjectGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
De afgelopen jaren zijn er al veel initiatieven ontstaan door inwoners en organisaties in de 4 Noord Oost Twente gemeenten, om samen te werken aan duurzame energiepro-jecten. Hierbij kan gedacht worden aan het collectief aanschaffen van zonnecollecto-ren tot en met het onttrekken van energie uit mest van de koeien. Iedere gemeente in Noord Oost Twente kent wel van dit soort initiatieven.
Samenwerkingsprojecten Duurzame Energie in Noord Oost Twente

Klimaatakkoord: Hoe zit het?

maandag 17 augustus 2020
Overig
Klimaatakkoord, hoe zit dat nou?
Klimaatakkoord: Hoe zit het?

Denk mee over aardgasvrij wonen

maandag 17 augustus 2020
Overig
Denk mee over aardgasvrij wonen! Vul de vragenlijst in
Denk mee over aardgasvrij wonen

RCE versoepelt adviesbeleid zonnepanelen

maandag 13 juli 2020
Zonne-energieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past zijn adviesbeleid aan voor zonnepanelen (pv-cellen) op monumenten. Doel is om monumenteneigenaren meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken van pv-cellen bij de verduurzaming van hun monument.
RCE versoepelt adviesbeleid zonnepanelen

Verkiezing 'Duurzaamste huis van Nederland'

maandag 29 juni 2020
ActiviteitInspiratieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
In 2020 gaat de Nationale Duurzame Huizen Route weer op zoek naar het duurzaamste huis van Nederland. Huiseigenaren die trots zijn op hun duurzame woning kunnen zich aanmelden. De verkiezing vindt plaats in het najaar, waarbij per categorie het leukste, beste en meest innovatieve duurzame huis wordt uitgeroepen.
Verkiezing 'Duurzaamste huis van Nederland'

Overijsselse gemeenten werken samen aan een energieloket

donderdag 18 juni 2020
InspiratieProjectGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Als partners van Nieuwe Energie Overijssel slaan 22 Overijsselse gemeenten de handen ineen bij het stimuleren van energiebesparing. De gemeenten zijn een aanbesteding gestart om een gezamenlijk energieloket te ontwikkelen. Deze krachten- én kennisbundeling maakt de informatieverstrekking aan woningeigenaren beter en effectiever. Energie van Noordoost Twente is namens de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen partner in de aanbesteding.
Overijsselse gemeenten werken samen aan een energieloket

Ekwadraat en Tauw ondersteunen gemeenten bij uitvoeringsplannen voor aardgasvrije wijken

donderdag 11 juni 2020
ProjectGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Hoe maken we onze wijk aardgasvrij? Dat is voor alle wijken in Nederland binnenkort de vraag, want vóór 2050 wil de Nederlandse regering van het aardgas af en overstappen op een duurzame manier van verwarmen. Gemeenten maken samen met de wijk een wijkuitvoeringsplan (WUP) waarin de wijk een plan uitwerkt voor deze ‘energietransitie’
Ekwadraat en Tauw ondersteunen gemeenten bij uitvoeringsplannen  voor aardgasvrije wijken

Wooncoaches Duurzaam Thuis Twente gaan weer op bezoek voor gratis advies aan huis

maandag 8 juni 2020
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Vanwege de coronamaatregelen was het lastig om huisbezoeken af te leggen. Per 1 juni zijn er gelukkig een aantal versoepelingen. Daarom kunnen Twentse huiseigenaren voor het verduurzamen van hun woning nu weer terecht bij een wooncoach voor gratis en deskundig advies aan huis.
Wooncoaches Duurzaam Thuis Twente gaan weer op bezoek voor gratis advies aan huis

Factsheets RES Twente per gemeente

donderdag 28 mei 2020
InspiratieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
De RES Twente heeft voor elke gemeente de energie in kaart gebracht.
Factsheets RES Twente per gemeente

Groen licht voor windmolens in Noordoost Twente

dinsdag 26 mei 2020
WindenergieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Er mogen windmolens in Noordoost Twente komen. Noordoost Twente is niet langer ‘winduitsluitingsgebied’ vindt Gedeputeerde Staten van Overijssel.
Groen licht voor windmolens in Noordoost Twente

Gluren bij de buren

maandag 25 mei 2020
InspiratieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Kom je ook "gluren bij de buren"?
Gluren bij de buren

Lokale Energie Initiatieven – Financiering (LEI-F)

maandag 18 mei 2020
InspiratieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Bewoners die hun dorp willen verduurzamen, bijvoorbeeld door met elkaar zonne-energie op te wekken: met dit soort projecten spelen lokale energie-initiatieven een belangrijke rol in de energietransitie. Maar niet elk plan komt van de grond. Daarom is er vanuit Energiefonds Overijssel nu Lokale Energie Initiatieven Financiering (LEI-F). De LEI-F is vanaf 1 mei 2020 beschikbaar. Natuur en Milieu Overijssel is het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerde lokale energie-initiatieven voor financiering vanuit LEI-F én expertise
Lokale Energie Initiatieven – Financiering (LEI-F)

Twente wekt in 2030 helft elektriciteit duurzaam op

donderdag 16 april 2020
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Binnen tien jaar kan Twente de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken. Om dat te realiseren wil Twente de komende jaren 1,5 TWh (TeraWattuur) elektriciteit opwekken uit zon en wind. De Twentse gemeenten, provincie Overijssel en het Waterschap Vechtstromen doen dat voorstel voor de Regionale Energiestrategie (RES) Twente om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen. De voorstellen van de gemeenten en de mogelijkheden voor onze regio staan beschreven in de concept-RES Twente.
Twente wekt in 2030 helft elektriciteit duurzaam op

Mariaparochie vol energie op zoek naar alternatieven voor aardgas

dinsdag 7 april 2020
AardgasBuurtaanpakGemeente Tubbergen
In 2050 moet heel Nederland aardgasvrij zijn. Dit betekent dat ruim 7.000.000 woningen en 1.000.000 gebouwen een alternatieve warmtebron moeten hebben. Dit kan natuurlijk niet allemaal tegelijk. Daarom zal dit in fases gebeuren, met 2030 als mijlpaal. In dat jaar moeten er 1.500.000 woningen van het aardgas af zijn. Harbrinkhoek/Mariaparochie is klaar voor de start.
Mariaparochie vol energie op zoek naar alternatieven voor aardgas

Help je ouders energie besparen en win zelf een mooie prijs!

donderdag 2 april 2020
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Ken je deze kleurplaat al? Pak je potloden, stiften of verf en maak er wat moois van. Als je de kleurplaat inlevert bij het Oldenzaalse Energieloket, maak je bovendien kans op een mooie prijs. Eens per kwartaal wordt uit alle ingeleverde kleurplaten de mooist ingekleurde en volledig ingevulde kleurplaat beloond met een WakaWaka-zaklamp.
Help je ouders energie besparen en win zelf een mooie prijs!

Ieder dak een zonnedak

dinsdag 24 maart 2020
Zonne-energieInspiratieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Zonnepanelen, je ziet ze steeds vaker op daken van bedrijven en woningen. Investeren in zonnepanelen verdient zich namelijk terug en is goed voor mens en milieu.
Ieder dak een zonnedak

Lucht/water-warmtepomp zonder geluidsproductie

maandag 23 maart 2020
WarmtepompenProjectGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Lucht/water-warmtepompen zonder buitenunit en lawaaierige ventilator, maar met geruisloze verdampingspanelen. Compact, lichtgewicht en relatief laag geprijsd: het klinkt als een ideale oplossing, en ze zijn daadwerkelijk verkrijgbaar. Hoe effectief zijn deze warmtepompen in het Nederlandse klimaat? We geven antwoord op deze en een aantal andere vragen
Lucht/water-warmtepomp zonder geluidsproductie

Voordelen van beregenen op zon

maandag 23 maart 2020
Zonne-energieOverig
Wageningen University & Research en adviesbureau DNV-GI deden in opdracht van Enpuls onderzoek naar de voordelen van electrisch beregenen in de akkerbouw. Met het concept Beregenen Op Zon laat Enpuls zien dat diesel vervangen kan worden door stroom, die zoveel mogelijk afkomstig is van zonnepanelen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar bespaart de boeren ook nog duizenden euro’s per jaar en het zorgt ook voor een beter gebruik van lokale zonne-energie en van het elektriciteitsnet. In dit onderzoeksrapport leest u over het onderzoek en de resultaten.
Voordelen van beregenen op zon

"200 miljoen euro voor aardgasvrij maken van huurwoningen"

maandag 23 maart 2020
AardgasGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor het aardgasvrij maken van 55.000 huurwoningen. Verhuurders met woningen in wijken met een bestaand warmtenet en een verouderd aardgasnet komen voor deze subsidie in aanmerking.
"200 miljoen euro voor aardgasvrij maken van huurwoningen"

Greune Deal voor individuele huishoudens

dinsdag 10 maart 2020
AardgasGreune DealGemeente Losser
In het kader van de doelstelling om in 2040 aardgasvrij te zijn heeft de gemeente Losser de Greune Deal ‘Aardgasloos’ ontwikkelt. De Greune Deal houdt in dat de gemeente Losser voor tien huishoudens de afsluitkosten voor het aanpassen van de woning naar aardgasvrij gaat betalen. Wie hieraan mee wil doen kan zich tot 1 mei aanmelden. De aanpassing naar aardgasloos moet nog wel dit jaar plaatsvinden.
Greune Deal voor individuele huishoudens

Zon op dak!

dinsdag 3 maart 2020
Zonne-energieInspiratie
Slechts 5% van de bedrijfsdaken in Overijssel is benut voor zonne-energie.
Zon op dak!

Klimaatbestendige boeren en tuinders

donderdag 27 februari 2020
InspiratieOverig
bekijk in 49 seconden hoe de boeren energie besparen én opwekken. Nu en in de toekomst. Voor hun eigen bedrijf en voor hun omgeving.
Klimaatbestendige boeren en tuinders

Winnaars warmtefoto -actie!

donderdag 30 januari 2020
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
de winnaars van de warmtefoto-actie zijn bekend!
Winnaars warmtefoto -actie!

Hoe lang sta jij normaal gesproken onder de douche?

donderdag 23 januari 2020
Inspiratie
Hoe lang sta jij onder de douche? Bekijk het filmpje en zie hoe je binnen 5 minuten kunt douchen!
Hoe lang sta jij normaal gesproken onder de douche?

Scholieren uit Oldenzaal en Losser werken aan duurzaam idee!

maandag 6 januari 2020
ActiviteitInspiratieGemeente LosserGemeente Oldenzaal
Op 22 januari is de aftrap van de Energy Challenges
Scholieren uit Oldenzaal en Losser werken aan duurzaam idee!

Doe mee met onze warmtefoto actie!

maandag 23 december 2019
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
MAAK KANS OP EEN WARMTEFOTO VAN JE HUIS ÉN DIE VAN JE BUREN!
Doe mee met onze warmtefoto actie!

Noordoost Twente-gemeenten presenteren gezamenlijke warmtevisie

zondag 22 december 2019
RestwarmteGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Noordoost Twente-gemeenten presenteren gezamenlijke warmtevisie
Noordoost Twente-gemeenten presenteren gezamenlijke warmtevisie

Nieuwsbrief december 2019

donderdag 12 december 2019
InspiratieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Onze eerste nieuwsbrief is uit!
Nieuwsbrief december 2019

Doe mee met de workshops zonne-auto's bouwen en expirimenteren met zonne-energie

dinsdag 3 december 2019
EvenementGemeente Oldenzaal
Er worden in de gemeente Oldenzaal weer leuke workshops georganiseerd voor de kids!
Doe mee met de workshops zonne-auto's bouwen en expirimenteren met zonne-energie

Lancering platform Energie van Noordoost Twente

maandag 25 november 2019
InspiratieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Op 21 november jl. vond de inspiratiebijeenkomst Energie van Noordoost Twente plaats.
Tijdens deze bijeenkomst werd het platform gelanceerd.
Lancering platform Energie van Noordoost Twente

Inspiratiebijeenkomst Energie van Noordoost Twente

donderdag 14 november 2019
BijeenkomstInspiratieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Op 21 november aanstaande organiseren wij van 17.00 uur tot 19.00 uur een inspiratiebijeenkomst over Energie van Noordoost Twente.
Tevens lanceren wij ons nieuwe platform!
Kom ook en doe mee!
Inspiratiebijeenkomst Energie van Noordoost Twente

Landelijke subsidie beschikbaar om uw huis te isoleren

donderdag 5 september 2019
InspiratieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Er is een nieuwe landelijke subsidie beschikbaar voor particulieren die hun eigen woning willen isole-ren. Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal twee energiebesparende (isolerende) maatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan.
Landelijke subsidie beschikbaar om uw huis te isoleren

Overzicht van subsidiemogelijkheden energie/duurzaamheid

donderdag 5 september 2019
Gemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Er zijn diverse subsidiemogelijkheden voor inwoners, ondernemeres en verenigingen. Bekijk ze hier!
Overzicht van subsidiemogelijkheden energie/duurzaamheid

Windmolens ook in deze regio? ‘In Twente waait het ook’

dinsdag 2 juli 2019
WindenergieInspiratieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
ENSCHEDE - Overijssel gaat in 2020 de doelstelling voor het leveren van windenergie niet halen. GroenLinks wil snel verbetering zien. Ook in Twente, waar tot nu geen windmolens staan.
Windmolens ook in deze regio? ‘In Twente waait het ook’

Helft mkb-bedrijven te laat met opgeven energiebesparing

dinsdag 2 juli 2019
EnergiebesparingInspiratieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Nog lang niet alle mkb-bedrijven hebben aangegeven welke energiebesparende maatregelen ze nemen. Bedrijven en instellingen die relatief veel energie verbruiken, moesten voor 1 juli een rapportage hebben ingediend bij het Rijk. Het gaat onder meer om winkels, restaurants, kantoren en fabrieken die meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan 25.000 kuub gas verbruiken.
Helft mkb-bedrijven te laat met opgeven energiebesparing

Noordoost Twentse gemeenten vragen Provincie om ruimte voor onderzoek naar windmolens langs randen van Nationaal Landschap

donderdag 13 juni 2019
WindenergieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Noordoost Twente is een prachtig gebied, dat net als de rest van ons land staat voor de uitdaging van de energietransitie. Om de klimaatdoelen te kunnen behalen is - naast het opwekken van duurzame energie via zonnepanelen op daken, zonnevelden, bio-vergisters en bodemwarmte/geothermie – ook windenergie nodig. Op dit moment is het opwekken van windenergie in het Nationaal Landschap Noordoost Twente vanwege provinciale regelgeving niet toegestaan. De NOT-gemeenten vragen daarom de nieuw te vormen coalitie van de Provincie Overijssel dringend om ruimte voor het onderzoeken van mogelijkheden voor windenergie langs de randen van het Nationaal Landschap.
Noordoost Twentse gemeenten vragen Provincie om ruimte voor onderzoek naar windmolens langs randen van Nationaal Landschap

Biogas van Dinkellandse koeien, natuurlijker kan het niet

woensdag 29 mei 2019
AardgasBiogas/GroengasCoöperatieGemeente Tubbergen
Energie Coöperatie IJskoud, een samenwerking van melkveebedrijven uit de omgeving van Noord Deurningen, is momenteel bezig met de realisatie van een eerste biogasnetwerk. Door Stichting Duurzaam Noord Deurningen, de overkoepelende stichting die tot doel heeft om Noord Deurningen energieneutraal te maken, wordt onderzoek gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheden van dit biogasnetwerk. Hiervoor is van de vier Noordoost Twentse gemeenten een bijdrage van 5000 euro ontvangen.
Biogas van Dinkellandse koeien, natuurlijker kan het niet

Onderzoek naar koken en warmhouden met waterstof in Manderveen

woensdag 29 mei 2019
WaterstofActiviteitInspiratieProjectGemeente Tubbergen
In het jaar 2050 moeten volgens de Rijksoverheid alle woningen van het aardgas af zijn. Om zoveel mogelijk te weten te komen over diverse vormen van alternatieve energie, heeft de gemeente Tubbergen zich bij Cogas aangemeld als pilotgemeente, om de mogelijkheden van de inzet van waterstof (H2) als vervanger van aardgas te onderzoeken. De onderzoek wordt uitgevoerd in het dorp Manderveen.
Onderzoek naar koken en warmhouden met waterstof in Manderveen

Afspraken over grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente

donderdag 21 maart 2019
Zonne-energieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Met een opgave om 20% van de benodigde energie voor warmte en stroom in het jaar 2023 zelf duurzaam op te wekken, hebben de vier Noordoost Twentse gemeenten (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) de komende jaren wel wat te doen om hun bijdrage te leveren aan het Klimaatakkoord. Zonne-energie is hierin één van de belangrijkste bewezen technieken op dit moment. In het gezamenlijk beleid over de ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden dat de vier colleges deze week hebben aangenomen, staat beschreven wat op dit gebied mogelijk is in Noordoost Twente.
Afspraken over grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente

Oldenzaal stimuleert duurzame projecten en verlaagt rente Energiefonds

dinsdag 12 februari 2019
EnergieopslagZonne-energieGemeente Oldenzaal
Met het Oldenzaals Energiefonds wil de gemeente Oldenzaal maatschappelijke organisaties en bedrijven stimuleren om te investeren in energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Als extra stimulans verlaagt de gemeente voor maatschappelijke organisaties het rentetarief. Ook voor bedrijven en instellingen die minimaal 100 m2 asbesthoudend dak saneren en zonnepanelen of zonnecollectoren installeren krijgen een korting op de rente. Het college heeft de nieuwe subsidieregeling Oldenzaals Energiefonds 2019 vastgesteld en de looptijd van het Oldenzaals Energiefonds met één jaar verlengd tot eind 2020.
Oldenzaal stimuleert duurzame projecten en verlaagt rente Energiefonds

Noordoost Twente ontwikkelt concept warmtevisie

vrijdag 8 februari 2019
AardgasBiogas/GroengasBodemwarmte/geothermieRestwarmteWarmtepompenGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
‘Van het aardgas af gaan’ is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Onder het motto ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’, hebben de vier Noordoost Twentse gemeenten afgelopen week samen met netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties, lokale initiatieven, bedrijfsleven, kennisinstellingen en adviseurs gewerkt aan een gezamenlijke warmtevisie. Een unieke samenwerking die een gezamenlijke concept ‘Warmtevisie Noordoost Twente’ heeft opgeleverd.
Noordoost Twente ontwikkelt concept warmtevisie

Aardlagen Noordoost Twente geschikt voor opwekken aardwarmte

maandag 19 november 2018
Bodemwarmte/geothermieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
Om de CO2-uitstoot te verminderen moeten alle gebouwen in Nederland in het jaar 2050 van het aardgas af zijn. De gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal hebben die handschoen opgepakt en gaan met elkaar aan de slag om die doelstelling te halen. Eerste stap is een gezamenlijk onderzoek naar geothermie (aardwarmte) in Noordoost-Twente.
Aardlagen Noordoost Twente geschikt voor opwekken aardwarmte

Zonneveldenbeleid voor Noordoost-Twentse gemeenten

dinsdag 30 oktober 2018
Zonne-energieGemeente DinkellandGemeente LosserGemeente OldenzaalGemeente Tubbergen
De colleges van de vier Twentse gemeenten in Noordoost-Twente, Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Tubbergen, hebben het ontwerp-zonneveldenbeleid vastgesteld. Het beleid geeft richtlijnen bij grootschalige en lokale initiatieven voor zonnevelden in de openbare ruimte.
Zonneveldenbeleid voor Noordoost-Twentse gemeenten
Filteren
Thema
Categorie
Gemeente