Samen in actie voor duurzame energie

Stichting Essenkracht

Nieuw initiatief: 10-10-2018
Gemeente TubbergenAardgasBiogas/GroengasBodemwarmte/geothermieEnergiebesparingEnergieopslagIsolerenRestwarmteWarmtepompenWaterstofWindenergieZonne-energieActiviteitBijeenkomstBuurtaanpakCoöperatieInspiratiePilotProjectBuurtinitiatiefHuurderMaatschappelijke instellingOndernemer of agrariërWoningeigenaar
Dit initiatief heeft behoefte aan:DeelnemersFinancieringKennisSamenwerkingVrijwilligers

Doel:

Essenkracht is een in 2018 opgericht dorp overschrijdend samenwerkingsverband van inwoners uit de gemeente Tubbergen met als doel de verschillende duurzame initiatieven in onze gemeente te versnellen.

Hiermee willen we er voor zorgen we dat leefbaarheid, werkgelegenheid, economie en het groene imago van onze gemeente ook voor toekomstige generaties behouden blijft. 

Toelichting:

Essenkracht bestaat uit een afgevaardigden uit elke kern in de gemeente Tubbergen, mensen die al druk bezig zijn met duurzaamheid of de energietransitie in hun eigen dorp, en die op basis van hun ervaring begrijpen dat er samenwerking nodig is om omvangrijke resultaten te kunnen behalen. Daarnaast delen we onze kennis en zijn we de verbinders met initiatieven en instanties buiten onze gemeente op het gebied van duurzaamheid.

Essenkracht richt zich op dit moment op energiebesparing, duurzame energieopwekking en afval en werkt volgens het principe lokale lusten, lokale lasten. Dit betekent dat de opbrengsten van projecten zoveel mogelijk terugvloeien naar inwoners van de gemeente Tubbergen. Met onze inkomsten starten we nieuwe projecten en ondersteunen wij maatschappelijke organisaties in onze kernen, zo werken we samen aan zowel een duurzame en leefbare gemeenschap!

Ook verbind Essenkracht initiatiefnemers met (externe) partijen en/of informatie en ondersteunt indien gewenst bij marketing en communicatie voor participatie en draagvlak van projecten. Bij (grootschalige) ontwikkelingen/projecten van commerciële partijen stellen we de maatschappelijke afdracht en participatiemogelijkheden veilig en proberen we bewustwording te creëren in de gemeenschap omtrent de urgentie van de energietransitie.

Contactgegevens

Wil je samenwerken met dit initiatief? Neem dan contact met ze op! Klik hier voor de contactgegevens
Hubert Boerrigter
Betrokken partijen: Gemeente Tubbergen, Energiefonds Noord oost Twente, Provincie Overijssel

Website en social media