Samen in actie voor duurzame energie

Zonnepanelen op agrarisch dak Maatschap Luyerink

Bestaand initiatief: 30-04-2019
Gemeente LosserZonne-energieProjectOndernemer of agrariër

Doel:

Agrarische daken benutten voor opwek zonne energie en zo een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Toelichting:

Met behulp van het Energiefonds Losser is het mogelijk gemaakt om een dak van Maatschap Luyerink te voorzien van zonnepanelen om zo in de iegen behoefte van energie te voorzien.

Voor meer informatie over het Energiefonds Losser verwijzen wij u naar https://energiefondstwente.nl/losser/

Contactgegevens

Wil je meer weten over dit initiatief? Neem dan contact met ze op! Klik hier voor de contactgegevens
Betrokken partijen: Gemeente Losser Energiefonds en Mts. Luyerink

Website en social media