Samen in actie voor duurzame energie

Energieneutraal Noord Deurningen maakt ambitie werkelijkheid

Nieuw initiatief:
Gemeente DinkellandBiogas/GroengasIsolerenInspiratie

Doel:

Eind 2009 ontstond in Noord Deurningen (gemeente Dinkelland) het idee om mee te doen aan de wedstrijd om het duurzaamste dorp van Overijssel te worden. Zo begon de missie om Noord Deurningen energieneutraal te krijgen. In 2020 is die ambitie werkelijkheid geworden. Voorzitter Willy Bruns, secretaris Jeroen Hulsbeek, en bestuursleden Arjen de Lat, Edwin Koehorst en Martin Veldscholten kijken terug op ruim tien jaar werken aan duurzaamheid.

Toelichting:

“De wedstrijd duurzaamste dorp was het startpunt. We hadden nog niets, maar we hadden wel veel plannen”, vertelt Bruns. De duurzaamheidsgedachte paste goed bij de ambities van de kernraad en met een plan van aanpak stapten ze in de wedstrijd. “We hebben hem niet gewonnen. We werden zesde, maar daarmee wonnen we wel een bedrag van 50.000 euro. Dat was een goed startkapitaal.”

Woningisolatie

De stichting Energieneutraal Noord Deurningen (END) werd opgericht en begon met een nulmeting van het energieverbruik in het dorp. Om een goede slag te maken in energieverbruik, koos END voor een gerichte aanpak van woningen van voor 1984. “We hebben de eigenaren benaderd en informatiebijeenkomsten gehouden over de mogelijkheden van isolatie. Met het gewonnen geld konden we mensen kosteloos een Energieprestatieadvies aanbieden. Daarmee konden ze zien dat een investering vaak snel terugverdiend is. Door gezamenlijk in te kopen konden we de werkzaamheden bovendien voor een goede prijs laten doen”, vertelt Edwin Koehorst. Met veel inzet van de stichting zijn op deze manier 22 woningen in Noord Deurningen verduurzaamd.

Biogas

Een ander succesvol project is de opwekking van biogas. Dit is begonnen vanuit END en inmiddels ondergebracht in coöperatie IJskoud. Hierbij wordt uit de mest van melkveebedrijven uit de omgeving biogas gewonnen. “Nu wordt het biogas gebruikt bij een aantal grote bedrijven. Uiteindelijk willen we heel Noord Deurningen aansluiten op biogas, want dan kun je het aardgas afkoppelen. Zeker nu biomassa wordt afgebouwd, kan biogas daar goed voor in de plaats komen”, vertelt Jeroen Hulsbeek. “We kijken nu of we dorpshuis de Mare en de kerk kunnen aansluiten op biogas, om te zien hoe dat gaat. Als dat lukt kunnen we het verder uitrollen in het dorp.” De doelstelling in 2009 was om Noord Deurningen in 2020 energieneutraal te krijgen. “Dat is gelukt! Sterker nog, we produceren inmiddels meer energie dan we verbruiken. Vooral het biogas levert daar een grote bijdrage aan.”

Communicatie

Wat is het geheim van Noord Deurningen? “We zetten in op een gedegen aanpak”, legt Bruns uit. “Als je een subsidie aanvraag indient bij de overheid, moet je zorgen dat deze onderbouwd is. Dus hebben we altijd geïnvesteerd in goede onderzoeken. Daarbij maken we ook gebruik van kennis van de Universiteit Twente, van Universiteit Wageningen en Hogeschool Saxion. ” Ook communicatie blijkt een cruciale factor. “Het is belangrijk om mensen steeds weer goed mee te nemen in je verhaal”, vertelt Martin Veldschoten. “Bij de woningisolatie hebben we allemaal de mensen benaderd die we zelf goed kenden, dat helpt echt. En ook bij het biogas informeren we de mensen steeds actief. De buurt heeft vragen, dan moet je ze goed bijpraten voor je ergens aan begint. We laten zien wat we doen, nodigen mensen uit om een biovergister te komen bekijken.”

“We gaan het gesprek open aan met de buurt, en houden rekening met elkaar. Door ze erbij te

betrekken krijgen ze een beter beeld van wat er gaande is en kom je er vaak goed uit met elkaar”, vult Arjen de Lat aan. “En we worden steeds creatiever in het vinden van geldstromen en subsidies. Dat is ook wel nodig. Als je goed onderzoek wilt doen kun je dat niet zelf, die kennis moet je inhuren.”

Lobby

Ook hun netwerk is met de jaren flink verstevigd. “Het is belangrijk dat je lobbyt. Om je project aan de man te brengen moet je naar veel verschillende partijen. Inmiddels kennen we heel veel mensen bij de provincie, de gemeente en al die andere instanties, vertelt Hulsbeek. “De gemeente denkt mee en ondersteunt zowel financieel als met mankracht, maar dit moet wel geïntensiveerd worden als de gemeente de duurzaamheidsdoelen wil halen met de uitvoering van de lokale initiatieven in de verschillende kernen in Noord Oost Twente. We lopen er ook tegenaan dat we een kleine partij zijn in een markt waar grote spelers de dienst uit maken. Dat is wel eens frustrerend. Ook hebben we in de loop van de jaren een aantal taken van de gemeente overgenomen. We steken er als vrijwilligers allemaal wel heel veel tijd en energie in, het zou mooi zijn als daar wat tegenover stond”, vindt De Lat.

Contactgegevens

Wil je meer weten over dit initiatief? Neem dan contact met ze op! Klik hier voor de contactgegevens

Website en social media