Samen in actie voor duurzame energie

IN GESPREK MET....

URSULA BEKHUIS, WETHOUDER VAN DE GEMEENTE TUBBERGEN


WAT ZIE JE ALS DE GROOTSTE UITDAGING OP HET GEBIED VAN DUURZAAMHEID?

Om alle inwoners bij deze opgave te betrekken, het klinkt nu nog voor velen als een “ver-van-m’n bedshow”, terwijl het echt NU moet gebeuren. Inwoners moeten ook de kansen zien die duurzaamheid brengen kan, denk bijv aan werkgelegenheid en leefgenot

WAT VIND JE VAN DE SAMENWERKING IN NOORDOOST TWENTE? 

Samen kom je verder dan alleen! De samenwerking is erg goed, we weten elkaar te vinden, vullen elkaar goed aan en kunnen ook de grotere projecten oppakken. Denk hierbij aan de wijkuitvoeringsplannen en groene leges. Daar kunnen we kennis en kunde bundelen, waar uiteindelijk onze inwoners van profiteren. Waarom zouden we allemaal het wiel uit moeten vinden?

WAT WORDT ER BINNEN DE GEMEENTE TUBBERGEN GEDAAN?

We hebben al een aantal jaren zonnepanelen op het dak van ons gemeentehuis liggen. We hebben voor korte afstanden in Tubbergen elektrische fietsen aangeschaft en enkele elektrische auto’s zijn in bestelling. Daarnaast stimuleren we onze inwoners met allerlei regelingen, bijvoorbeeld met een duurzaamheidslening uit het energiefonds  en we hebben groene leges vastgesteld

WELKE DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN HEB JE ZELF GETROFFEN?

Ons huis is goed geisoleerd met oa HR++ beglazing, daarnaast zoek ik het thuis in kleine dingenn. Heel veel druppeltjes maken wel een emmer vol. zo probeer ik wat vaker de fiets te pakken en die kilometers houd ik bij, wordt de droger veel minder gebruikt, Letten we beter op voordat we iets weggooien en koken we op inductie.

IS ER NOG IETS DAT JE ANDEREN ZOU WILLEN ZEGGEN?                                          

Er zijn veel mensen kritisch over duurzaamheid, dat mag, maar begin gewoon vooral klein, kijk thuis en op je werk eens wat je duurzaam kunt doen en je helpt al mee. Realiseer je daarnaast dat we niet kunnen blijven wachten, de tijd van doen is nu wel aangebroken en bedenk ook dat je dit voor je kinderen en kleinkinderen doet, die wil je toch in een mooie wereld laten opgroeien?