Samen in actie voor duurzame energie

In gesprek met....

Jaimi van Essen, Wethouder van de gemeente Losser.


 

Wat zie je als de grootste uitdaging op het gebied van duurzaamheid?

Dat we de knop omzetten en duurzaamheid niet als bedreiging, maar meer als een kans gaan zien. Een kans om de opbrengst van het opwekken van duurzame energie in eigen regio te houden; een kans om werkgelegenheid (techniek) te versterken en een kans om jongeren op te leiden in sectoren van de toekomst. Met alle toepassingen - van windenergie tot ‘van het gas af’ - is behoorlijk wat werkgelegenheid gemoeid. Kortom: denken in kansen in plaats van bedreigingen!

Wat vind je van de samenwerking in Noordoost Twente? 

De samenwerking gaat goed en voelt natuurlijk aan. Samen komen we verder dan als individuele gemeente. Met grote onderwerpen zoals de warmtevisie en de regionale energiestrategie niet onbelangrijk! 

Wat wordt er binnen de gemeente Losser gedaan?

We zijn druk met groene leges voor inwoners (minder of geen leges als je duurzame investeringen doet, bijvoorbeeld rond of op je huis). Daarnaast zijn we bezig met het zonnepark dat komt in Overdinkel en we sluiten met enige regelmaat Greune Deals met inwoners. 

Welke duurzaamheidsmaatregelen heb je zelf getroffen?

Zelf heb ik zonnepanelen op mijn huis en een elektrische auto. Mijn nieuwbouwhuis is daarnaast warmtepomp-ready, dus komend jaar wil ik de knoop doorhakken of ik een hybride of een volledige warmtepomp neem. 

Is er nog iets dat je anderen zou willen zeggen?                                          

We hebben met zijn allen de afgelopen jaren al veel over duurzaamheid gepraat, nu is de tijd toch echt wel aangebroken dat we duurzaam gaan doen. Daar hebben we iedereen bij nodig, van bedrijven tot verenigingen en inwoners. Gelukkig zie ik veel goede voorbeelden in de gemeente Losser!