Samen in actie voor duurzame energie

IN GESPREK MET...
BEN BLOKHUIS, WETHOUDER VAN DE GEMEENTE DINKELLANDWat zie je als de grootste uitdaging op het gebied van duurzaamheid?

Dat onze inwoners niet alleen overtuigd raken dat we anders met onze aarde moeten omgaan, maar ook werkelijk zelf een bijdrage gaan leveren.

Wat vind je van de samenwerking in Noordoost Twente?

Samenwerking op het gebied van duurzaamheid is van belang om snel verder te komen. We hoeven niet allemaal het wiel uit te vinden, we kunnen leren van elkaar en door de samenwerking worden we ook zodanig belangrijk/groot dat we ook op andere platforms als regio en provincie makkelijker deuren kunnen openen en zaken voor elkaar kunnen krijgen.

Wat wordt er binnen de gemeente Dinkelland gedaan? 

Als gemeente proberen we het goede voorbeeld te geven. Zo zijn er de laatste jaren zonnepanelen geplaats op het gemeentehuis in Denekamp en worden er zeer binnenkort zonnepanelen geplaatst op de gemeentewerf in Ootmarsum. Daarnaast zijn er een aantal elektrische auto’s in bestelling.

Welke duurzaamheidsmaatregelen heb je zelf getroffen?

Afval scheiden voor ons al een ingesleten gewoonte geworden. Wel vraagt het om het nodige onderhoud en het elkaar er op blijven aanspreken. Verder is de woning goed geïsoleerd. Het volgende project is om elektrisch zelfvoorzienend te worden door het asbest dak op de schuur te vervangen door zonnepanelen en wanneer het beleid het toestaat en het financieel interessant is een windwokkel te plaatsen.

Is er nog iets dat je anderen zou willen zeggen?

Niet afwachten tot er wat nieuws of wat beters is. Want dan blijft je wachten. Maak een eerste of een volgende stap in duurzaamheid en in de ergietransitie.