Samen in actie voor duurzame energie

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de energietransitie in Noordoost Twente? Grote kans dat u het antwoord vindt in onze uitgebreide lijst met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Direct naar veelgestelde vragen over:

 • Algemeen
 • Samenwerking Noordoost Twente
 • Aardgasvrij en energiebesparen
 • Energietransitie
 • Wat u zelf kunt doen


Algemeen

 • Wat is aardgasvrij?

  Het doel is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer nodig heeft om gebouwen te verwarmen en fabrieken te laten werken. Sterker nog, de regering heeft besloten om de gaswinning in de provincie Groningen stop te zetten. De bedoeling is dat we, in plaats van aardgas, duurzame energie(bronnen) gaan gebruiken.

 • Waarom aardgasvrij?

  In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas af zijn. Eén van de hoofddoelen van het klimaatakkoord is dat in 2030 al twee miljoen woningen van het aardgas af zijn. Daarnaast hebben de aardbevingen in Groningen ervoor gezorgd dat we in Nederland versneld willen stoppen met het gebruik van aardgas. De bedoeling is dat we duurzame energie gaan gebruiken.

  Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de overstap naar duurzame energie. Zij zijn vrij om te bepalen hoe ze dat het beste kunnen gaan doen. Om die opdracht te laten slagen, hebben de gemeenten in Noordoost Twente (NOT) besloten samen te werken. In de gezamenlijke warmtevisie staat hoe de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen dat willen doen.

 • Wat is de energietransitie?

  In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas af zijn. De bedoeling is dat we duurzame energie gaan gebruiken. Die overstap van aardgas naar duurzame energie noemen we de energietransitie.

 • Wat betekent dit voor mij?

  Als woningeigenaar, huurder, ondernemer of maatschappelijke organisatie krijg je op verschillende manieren te maken met de energietransitie. Wat kun je doen? Wat moet je doen? Lees verder voor een overzicht:  

  • Ik ben huurder. Wat kan ik doen? Lees meer.
  • Ik ben ondernemer. Wat kan ik doen? Lees meer.
  • Ik werk bij een maatschappelijke organisatie. Wat kunnen wij doen? Zie hiervoor de veelgestelde vraag over maatschappelijke organisaties.
  • Ik ben woningeigenaar. Wat kan ik doen? Lees meer.
 • Wat is de Regionale Energiestrategie Twente?

  De uitwerking van de landelijke klimaatdoelen gebeurt in energieregio’s. In Twente werken 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, Provincie Overijssel, Twence en de netbeheerders Coteq en Enexis samen in de Twentse energieregio. Samen stellen zij een Regionale Energiestrategie (RES) op voor Twente.

  De gemeenten uit Noordoost Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Tubbergen) werken samen mee aan de RES voor Twente. Dus wat we afspreken in de RES werken we uit voor de Noordoost Twentse gemeenten. Meer informatie vind je op onze pagina RES Twente.

 • Wat is een warmtevisie?

  De transitievisie warmte (die soms ook warmtevisie of warmteplan genoemd wordt) gaat over de grote lijnen in de gemeentelijke warmtetransitie. In de visie legt de gemeenteraad een realistisch tijdspad vast waarop wijken van het aardgas gaan. Voor de wijken die vóór 2030 van het aardgas af gaan, staan oplossingsrichtingen in de visie.

  In Noordoost Twente hebben de gemeenten vanuit de samenwerking in Energie van Noordoost Twente samen één gezamenlijk plan opgesteld. Je vindt informatie over het plan in dit nieuwsbericht. De warmtevisie zelf staat hier onder 'visies'  

 • Wat is een Wijkuitvoeringsplan (WUP)?

  Een WUP is een Wijk Uitvoerings Plan en is het vervolg op de gemeentelijke warmtevisie. Het zijn de uitvoeringsplannen voor de wijken die van het aardgas afgaan. Voor elke wijk of dorp in Noordoost Twente gaan we zo’n plan maken. Daarin werken inwoners, gemeenten en andere belanghebbenden voor die wijk uit hoe de woningen van het aardgas afgaan. Het opstellen van het plan gaat dus altijd in samenwerking met de wijkbewoners.


Samenwerking in Noordoost Twente

 • Waarom werken de gemeenten in Noordoost Twente samen aan de energietransitie?

  In Noordoost Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Tubbergen) werken de gemeenten nauw samen. De energietransitie is een grote en bijzondere opgave en daarvoor is alle kennis en kunde welkom. In de samenwerking verzamelen de gemeenten kennis, kunnen ze samen lokale initiatieven mobiliseren en helpen de gemeenten projecten op het gebied van duurzame energie. Ook brengen de gemeenten lokale initiatieven en het bedrijfsleven samen. Deze inspanning gaat vaak over de gemeentegrenzen heen, daarom is samenwerking logisch en verstandig.

  Met andere woorden: door deze krachtenbundeling treedt er een versnelling op en dragen alle gemeenten actief bij. Meer weten? Lees verder bij Over ons.

 • Hoe gaan we in Noordoost Twente over naar duurzame energie?

  In Noordoost Twente doen we dat via twee sporen: we gaan veel meer duurzame energie opwekken. Hoe we dat gaan doen, staat beschreven in Regionale Energie Strategie Twente. Aan de andere kant willen we in Noordoost Twente besparen op het gebruiken van energie, zodat de energievraag straks klopt met het duurzame energie-aanbod. Deze aanpak staat in de warmtevisie voor Noordoost Twente.

 • Wat doet mijn gemeente?

  Elke gemeente mag van het Rijk zelf bedenken hoe ze de energietransitie aanpakt -als de doelen maar gehaald worden. Woon je in Dinkelland, Losser, Oldenzaal of Tubbergen, dan lees je op deze website hoe jouw gemeente dit aanpakt. Bekijk wat jouw gemeente doet: 

  - Dinkelland
  - Losser

  - Oldenzaal

  - Tubbergen

  Belangrijk is dat elke gemeente haar eigen inwoners en ondernemers helpt bij de energietransitie. Daar antwoorden te geven op vragen en door inspiratie te bieden. Ook daarvoor ben je op de goede website -als je in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen woont. Ga naar home en kies waarmee je wilt beginnen. Gratis advies op maat, aan huis, kan ook: in Noordoost Twente hebben we daarvoor de wooncoaches van Duurzaam Thuis Twente.


Aardgasvrij en energiebesparen

 • Wat gaat aardgasvrij wonen mij kosten?

  In principe betaalt de eigenaar van de woning of het bedrijfspand de kosten zelf. Maar dit kan een behoorlijke investering zijn, daarom werkt de Rijksoverheid nog aan financieringsconstructies. Via onze website houden we je op de hoogte over de huidige mogelijkheden, bekijk onze nieuwsberichten of meld je aan voor onze nieuwsbrief. 

 • Wanneer moet mijn woning van het aardgas af?

  Dat is lastig te zeggen. Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar voor zo’n grote verandering is het snel. Op dit moment worden in alle gemeenten in Nederland plannen gemaakt voor de overgang naar duurzame energie.

  De gemeenten bekijken de komende tijd welke wijken al voor 2030 van het aardgas af kunnen, welke pas later en wat de meest waarschijnlijke alternatieven zijn. Wil je checken of je in één van die wijken woont? Bekijk de warmtevisie voor Noordoost Twente.  Je vindt het plan in dit nieuwsbericht.

 • Waarom is energiebesparen belangrijk?

  Als je energie kunt besparen, verbruik je minder en hoeft er dus minder energie opgewekt te worden. Of dat nu duurzame energie is of niet: daarmee helpen we het milieu hoe dan ook. En dat is het uiteindelijke doel van alle klimaatplannen: minder CO2-uitstoot.

  En je bespaart geld, want hoe minder je verbruikt, hoe minder je betaalt. Altijd fijn.

 • Geen aardgas, wat dan wel?

  Hét alternatief voor het aardgas is duurzame energie. Denk aan energie van windmolens, zonnepanelen, geothermie (warmte uit diepe aardlagen) en restwarmte van de industrie.

  Nog niet al deze alternatieven zijn beschikbaar. Ook nu kun je al op een klimaatvriendelijke manier stappen zetten naar een woning zonder aardgas. Je kunt je huis beter isoleren, zodat je verbruik daalt. En sommige huizen kun je bijvoorbeeld elektrisch verwarmen met een warmtepomp. Wil je advies op maat voor jouw huis? Neem dan contact op met Duurzaam Thuis Twente of met Dichtbij Duurzaam.


Wat betekent de energietransitie?

 • Wat betekent de energietransitie voor woningeigenaren?

  Als woningeigenaar krijg je op verschillende manieren te maken met de energietransitie. Wat kun je doen? Wat moet je doen? Lees je hier.

 • Ik ga verhuizen of verbouwen, wat moet ik doen?

  Een verhuizing is een goed moment om te investeren in energiebesparende maatregelen, zeker als je ook gaat verbouwen. Denk aan de volgende zaken:

  • Kijk allereerst naar de wijk waar je gaat wonen. Vaak geldt: hoe ouder de wijk of woning, hoe moeilijker het is om van het gas af te gaan.
  • Doe ook navraag bij de gemeente of er al plannen zijn om jouw wijk van het gas af te halen. Steeds meer nieuwbouwwijken worden overigens al gasloos gebouwd.
  • Zorg bij een verbouwing allereerst voor goede isolatie. Dat verdien je altijd terug. En kies bij de aanschaf van een nieuwe keuken voor inductie. Verschillende hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om verduurzaming mee te financieren in de hypotheek.

  Wil je op advies op maat? Neem contact op met Duurzaam Thuis Twente voor een gratis advies aan huis.

 • Wat betekent de energietransitie voor huurders?

  Als huurder ben je zelf niet verantwoordelijk voor het aardgasloos maken van je woning of gebouw. Echter kun je zelf wel energie besparen door kleine maatregelen te nemen die zich snel terugverdienen. Denk hierbij aan het plaatsen van radiatorfolie of het plakken van tochtstrips, kijk hier voor meer informatie.

 • Wat betekent de energietransitie voor woningcorporaties?

  Woningcorporaties hebben als doelstelling dat al hun huurwoningen CO2-neutraal zijn in 2050. Het eerste ijkpunt op weg daarheen is 2021: dan hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dit betekent dat corporaties gemiddeld 70.000 woningen per jaar willen verbeteren. Wil je wat weten wat de exacte plannen voor jouw huurwoning zijn? Dan kun je het beste contact opnemen met de woningcorporatie waarbij jij huurt.

 • Wat betekent de energietransitie voor ondernemers?

  Als ondernemer krijg je op verschillende manieren te maken met de energietransitie. Wat kun je doen? Lees het hier.

 • Wat betekent de energietransitie voor maatschappelijke organisaties?

  Maatschappelijke organisaties nemen het voortouw met duurzame maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelen van 49% CO2-reductie in 2030. Om de verduurzaming te versnellen hebben de sectoren zorg, sport, monumenten en scholen hun krachten gebundeld in het Kennis- en Innovatieplatform Maatschappelijk Vastgoed.

  Binnen het platform wordt kennis uitgewisseld, worden goede voorbeelden gedeeld en innovaties aangejaagd. Zo worden de maatschappelijke sectoren gefaciliteerd en ondersteund bij het verduurzamen van hun gebouwen.  


Wat kan ik zelf doen?

 • Wat kan ik als woningeigenaar zelf doen?

  Nederland wordt aardgasvrij en stapt over naar duurzame energie. Ook in Noordoost Twente bereiden we ons hierop voor.
  Stap één: energie besparen.

  Want energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken! Met deze bespaartips kun jij je energierekening verlagen én comfortabel wonen. Kijk wat jij kan doen! 

 • Wat kan ik doen als huurder?

  Als huurder heb je beperkte mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met grote maatregelen, zoals isolatie of zonnepanelen. Het is wel mogelijk om deze maatregelen te bespreken met je verhuurder (woningbouwcorporatie). Veel corporaties maken momenteel al grote stappen op het gebied van verduurzaming.

  Wat je wel makkelijk zelf kunt doen is kiezen voor groene stroom, want we moeten niet alleen stoppen met aardgas maar onze stroom ook duurzaam opwekken. Daarnaast kunnen je je woning (verder) isoleren, bijvoorbeeld met tochtstrips. Radiatorfolie of dubbelglasfolie ook helpen om nu alvast gas te besparen.

 • Waar kan ik onafhankelijk advies inwinnen?

  De wooncoaches van Duurzaam Thuis Twente geven deskundig advies over het verduurzamen van jouw woning. Dit doen ze onafhankelijk, vrijblijven en kosteloos. Via duurzaamthuistwente.nl  kun je een afspraak maken.

  Wil je daarna aan de slag en veranderingen aanbrengen? Dan helpt Dichtbij Duurzaam je verder. Deze experts helpen je bij verbouwingen of bouwkundige aanpassingen.

  Ondernemers kunnen voor advies terecht bij Stichting Energieke Regio.

 • Wat kan ik als ondernemer doen?

  Nederland wordt aardgasvrij en stapt over op duurzame energie. Ook steeds meer bedrijven in Noordoost Twente nemen energiebesparende maatregelen. Waarom? Het scheelt flink in de kosten, het is goed voor het milieu en het geeft je een betere marktpositie. Wil jij ook verdienen met duurzaam ondernemen? Kijk wat jij kan doen op de pagina duurzaam ondernemen.


Staat jouw vraag er niet tussen?