Samen in actie voor duurzame energie

Resultaten inwonersenquête 

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat gaat stap voor stap en per regio. In Nederland hebben we in het landelijke klimaatakkoord afgesproken dat in 2030 elke regio 50% van zijn eigen energieverbruik lokaal en op een duurzame manier gaat opwekken. Als we in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen zelf duurzame energie gaan opwekken, hebben we ook invloed op hoe we dat gaan doen in Noordoost Twente.

Onderzoek naar duurzame energieopwekking

De reden achter het onderzoek is het veranderende klimaat en de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken. In de energietransitie wordt over heel Nederland per regio vastgelegd hoeveel zonne-energie en windenergie opgewekt moet gaan worden. De Noordoost Twentse gemeenten staan ook voor deze keuze en hebben in de regionale energietransitie (RES Twente) aangegeven dat ze daar gezamenlijk aan willen bijdragen met de volgende mix: 18 windmolens (in clusters van minimaal 3), 100 ha zonnevelden (ongeveer 200 voetbalvelden), 63 ha zonnepanelen op daken en 12 lokale energieprojecten (zon of wind) nabij een dorp of wijk. Dat aanbod is nog een concept, de afzonderlijke gemeenteraden moeten hier nog een besluit over nemen. Voor dat besluit er komt, wilden de gemeenten eerst de mening van de inwoners over het duurzaam opwekken van energie peilen en hebben de vier gemeenten extern onderzoek laten doen. Eind 2020 is er een inwonersenquete uitgezet. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de belangrijkste resultaten staan in de factsheet beschreven. Nu de resultaten van de enquête er zijn, kan er in alle openheid het gesprek erover gevoerd worden en kunnen de resultaten meegewogen worden in de besluiten. 

Samenvatting

Een ruime meerderheid van de inwoners in Noordoost Twente ziet klimaatverandering als een probleem. Diezelfde meerderheid vindt dat we onze energie daarom duurzaam moeten gaan opwekken. 

Actieve rol voor gemeenten

Driekwart van de inwoners vindt dat de gemeenten in Noordoost Twente zich actief moeten inzetten voor duurzame opwek van energie. Op de vraag wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het behalen van de klimaatafspraken, zien de inwoners de verdeling als volgt: eerst de landelijke overheid, dan de gemeenten, dan de provincie en tot slot de inwoners zelf. Dat al deze partijen hieraan moeten bijdragen, is de meerderheid het over eens. 

Duurzame opwekking

Duurzaam energie opwekken kan op meerdere manieren. De vier gemeenten willen dit vooral met zon en wind gaan opwekken in Noordoost Twente omdat dit op dit moment de beste technieken zijn. Op de vraag wat inwoners hiervan vinden, geeft meer dan de helft de voorkeur aan een combinatie van zonne- en windenergie

Mogelijke locaties

In de enquête is ook gevraagd waar de zonnepanelen en windturbines dan geplaatst zouden kunnen worden. Veruit de meest genoemde locaties zijn langs bestaande infrastructuur, zoals langs de A1, en op of nabij industrieterreinen. Ook ziet men windmolens het liefst langs de Duitse grens en zonnevelden op plekken die gecombineerd kunnen worden met waterberging.


 

De volledige factsheet bestaat uit twee pagina's en kunt u via onderstaande knop downloaden.


Onderzoeksrapport

Het volledige onderzoeksrapport met daarin alle uitkomsten van het onderzoek kunt hieronder downloaden.