Samen in actie voor duurzame energie

Energie van Noordoost Twente

Energie van Noordoost Twente is een samenwerkingsverband van de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal.

Onder de naam energie van Noordoost Twente dragen we bij aan de landelijke, regionale en lokale energietransitie. Zo willen we samen de CO2 uitstoot verminderen. Dat betekent dat we van fossiele brandstoffen als olie, aardgas en steenkolen geleidelijk aan overschakelen naar duurzame energie als zon, wind en aardwarmte. Onze doelstelling: in 2030 willen we 50% van ons energieverbruik duurzaam opwekken en in 2050 willen we helemaal energieneutraal zijn. Dat doen we op de volgende manieren:

Samenwerking op lokaal beleid

Goed omgaan met energie begint bij goede afspraken. In Energie van Noordoost Twente bundelen we onze kennis en zorgen we voor een gedragen,  afgestemd beleid op energie en warmte in de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal.

Samenwerking met inwoners, ondernemers en duurzame initiatieven

Om duurzamer met onze energie om te gaan moeten we als inwoners, ondernemers en overheid samen de schouders eronder zetten. Energie van Noordoost Twente zet projecten op om duurzame energie van de grond te krijgen, brengt lokale initiatieven en het bedrijfsleven samen en adviseert u als inwoner hoe u uw huis kunt verduurzamen.

Samenwerking binnen de Energiestrategie Twente

Alle gemeenten in Nederland hebben, vanuit het Nationaal klimaatakkoord, de opdracht om duurzame energie op land op te wekken. In Nederland wordt hiervoor per regio een plan gemaakt. Al die regionale plannen vormen samen de landelijke Energietransitie. Wij werken samen met 10 andere gemeenten in de Regio Twente (RES Twente) aan de Energietransitie. Binnen de RES Twente werken de 4 gemeenten van Noordoost Twente als 1 gebied met gezamenlijke afspraken.

We zijn er voor u

Op dit platform bieden wij u actuele informatie, achtergronden en ervaringsverhalen over energiebesparing en nieuwe energie. Bent u woningeigenaar, huurder, ondernemer/agrariër of betrokken bij een maatschappelijke instelling? Laat u hier informeren en inspireren door lokale initiatieven.

Bestuur Energie van Noordoost Twente

Het bestuur van Energie van Noordoost Twente wordt gevormd door de wethouders Duurzaamheid van de 4 Noordoost Twentse gemeenten: Ben Blokhuis (Dinkelland), Jaimi van Essen (Losser), Evelien Zinkweg (Oldenzaal) en Erik Volmerink (Tubbergen). 


In gesprek met...

Lees hier het interview met:

Wethouder Jaimi van Essen

Wethouder Ben Blokhuis

Wethouder Evelien Zinkweg


Samen werken we aan een duurzaam en energieneutraal Noordoost Twente!